Segle XXI?

Abril 2011. Segle XXI. Primer món. Catalunya. Aula de 3 anys. A instàncies de la mestra, tot un grup d’infants criden repetidament una consigna recriminatòria...