CLIL Music

Us presentem CLIL Music, un curs organitzat pel CIFE UManresa, que explora com i per què la música pot ser una aliada poderosa a les aules d’anglès com a llengua estrangera, tan des d’un punt de vista teòric com pràctic. Així doncs, es presenten els beneficis de la música com a context per processos d’ensenyament-aprenentatge de l’anglès, des d’un punt de vista teòric i també pràctic.
Es donaran un seguit de recursos musicals que poden servir com a context significatiu per construir objectius lingüístics significatius. El curs mostra exemples del programa MOVIC, mètode desenvolupat per la formadora, com a exemple concret d’un programa CLIL Music.

Objectius:

  • Descobrir les connexions entre la música i l’adquisició de llengües estrangeres a nivell teòric.
  • Analitzar els beneficis de la música com a eina per fomentar l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa com a llengua estrangera a nivell teòric i pràctic.
  • Conèixer enfocaments pedagògics que permeten l’ús d’activitats musicals com a context per adquirir la llengua anglesa com a llengua estrangera.
  • Conèixer pràctiques CLIL Music adequades a nivell general i, en concret, els fonaments del programa MOVIC (Movement and Music in English), mètode desenvolupat per l’autora del curs.
  • Orientar els participants per tal que puguin aplicar bones pràctiques CLIL Music a les seves aules d’anglès com a llengua estrangera amb el seu alumnat.
  • Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent a l’hora d’implementar activitats CLIL Music.

Adreçat a: principalment a mestres d’anglès que ensenyen aquesta llengua a l’etapa del segon cicle d’educació infantil (3-5) i al primer o segon cicle d’educació primària (6-10). També pot ser d’interès per a mestres de música amb un alt nivell d’anglès que imparteixen aquesta assignatura en llengua anglesa. Els participants del curs han de sentir interès per descobrir com les habilitats i continguts musicals poden convertir-se en un context significatiu per adquirir l’anglès de manera natural i relaxada.

Calendari
6, 13 i 20 de març de 2024, de 17.30h a 20.30h
8 i 15 de maig de 2024, de 17.30h a 19.30h


Per a més informació i inscripcions, entreu al següent enllaç:

CLIL Music [>]

Deixa un comentari