Premi L’enginyeria i els Infants (6-12)

Obrim inscripcions a l’edició 2023-24 d’un premi que pretén ser un element dinamitzador de la millora dels camps de l’enginyeria i la tecnologia a l’educació primària en l’àmbit de la Catalunya Central. Actualment, el premi és fruit de la col·laboració entre el Lab 0_6 Umanresa i el Col·legi de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM CAT), entitats interessades a promocionar el coneixement científico-tecnològic des de les primeres edats.

L’assessorament per a idear i construir la proposta, anirà a càrrec de Sílvia Zurita i Món, Doctora en Química per la Universitat de Barcelona,  docent i formadora del professorat, especialment en temes lligats a la innovació educativa en els camps de les Ciències i la Tecnologia. Ha participat en projectes europeus com l’Ingenious i el Go Lab, i ha coordinat el grup del treball del Roboresme. Actualment treballa en la coordinació del projecte Magnet  i imparteix classes al màster en Formació del Professorat de la UPC.

Un premi on tothom hi guanya

Presentar-se al premi ja és un premi:
.- Rebreu assessorament per a  idear i construir una proposta d’enginyeria per part del Col·legi de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM CAT)
.- Construireu  una proposta que se sumarà al material de l’escola.
.-Coneixereu les propostes de les altres mestres participants i  en tindreu un recull amb  les especificacions de les propostes presentades per tothom.
.- Les famílies de les mestres participants tindran preferència per assistir a la sessió del Lab 0-6 del dissabte 25 de maig (fins a omplir inscripcions).
.- Optareu a tres premis dotats d’una quantitat important de diners. Tres premis sobre un màxim de 25 participacions, molts més números que a la loteria!.

Requisits

Poden participar en el concurs els mestres responsables de grups escolars de primària de centres educatius de la Catalunya Central.

La convocatòria accepta fins a un màxim de 25 inscripcions. En cas que se’n rebin més de les assumibles, els organitzadors faran una selecció de candidats a partir dels següents criteris:

  • S’acceptarà un màxim de 2 participants per escola.
  • Es prioritzarà la participació de candidats que no ho hagin fet en edicions anteriors del premi (o del Premi La ciència i els infants).
  • Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.

Compromisos

La participació al premi comporta:

1. La mestra que s’inscriu es compromet a planificar i elaborar una proposta de l’àmbit de l’enginyeria o la tecnologia  per al seu grup classe seguint els criteris que marca Umanresa-Lab 0_6. També haurà de documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa que proporcionarà l’organització i que s’haurà de lliurar en el termini indicat. Les propostes són pensades i elaborades per les mestres i adreçades als nens i nenes de primària.

2. La mestra o mestres responsables del grup també es comprometen a prendre part en 3 sessions de formació virtuals per a orientar i ajudar en l’elaboració de les propostes. La formació serà gratuïta per les mestres.

Horari: de 17’30 a 19’00h

Dates de les trobades curs 23-24:

  • 28 de febrer de 2024
  • 20 de març de 2024
  • 24 d’abril de 2024

3. La mestra responsable del grup també es compromet a la presentació pública de la proposta el dissabte 25 de maig de 2024 al matí. El públic assistent seran prioritàriament famílies dels centres participants.

Premis

S’atorgaran tres premis, el primer per un import de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els premis, atorgats per CETIM CAT Central, consistiran en material educatiu per a l’aprenentatge científico-tecnològic a criteri de l’equip educatiu de l’escola.

El lliurement dels premis tindrà lloc en un acte públic que es farà a la seu de la Fundació Universitària del Bages, entre quinze dies i un mes després del dia del veredicte.

Els treballs premiats es difondran a través del web d’UManresa, a partir de la informació i el material gràfic aportat.

Inscripcions obertes!!
Formulari Premi L’enginyeria i els infants [>]

Deixa un comentari