Entre grans i petits

L’escola Santa Fe de Medinyà, que pertany a la ZER Baix Ter, és una escola rural on nens i nens viuen l’escolaritat agrupats per cicles i on es té especial cura de teixir una intensa xarxa de relacions entre infants. En el marc d’un projecte global d’escola, des de l’àrea de plàstica organitzen tallers on alumnes de totes les edats comparteixen activitats.

Diferent edat, diferents interessos, diferents habilitats... i les mateixes ganes de conviure i aprendre junts.
Diferent edat, diferents interessos, diferents habilitats… i les mateixes ganes de conviure i aprendre junts.

Ens barregem?
Les escoles rurals trenquen amb l’organització habitual de les escoles grans, que agrupen els nens i nenes per edat. Grans i petits junts fan esforços per entendre’s, s’ajuden, es sorprenen, s’imiten, s’expliquen, s’acompanyen, es donen suport, … S’aprèn més si només et relaciones amb persones que han nascut el mateix any que tu? 

L’homogeneïtat impossible
Les activitats de resposta única que sovint es plantegen des de la nostra tradició escolar adreçades a una edat determinada, parteixen de la fantasia d’una homogeneïtat impossible. Qualsevol grup humà, inevitablement, és divers, diversitat que ve donada per l’edat, però molt més per les experiències vitals, les habilitats personals, la cultura on estem immersos, l’ambient familiar, etc.

Cal que busquem proposes obertes de resolució diversa i així podrem viure amb convenciment la diversitat com a riquesa.

Aprofitar les oportunitats
La tanca que marca el límit del pati es converteix en un suport per teixir. Una acció senzilla que dóna més possibilitats a l’esbarjo, intervé estèticament en l’exterior de l’escola i permet observar el resultat de la pròpia acció en la construcció d’una composició col·lectiva i reflexionar sobre les relacions que podem establir entre uns i altres.

I el currículum diu….
Una concepció comprensiva de l’escola suposa definir plantejaments sobre l’atenció a la diversitat i aplicar estratègies adients a fi de donar resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

Accés a l’arxiu en PDF.

Leave a Reply