Tretzena Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil

Literatures del món en el nostre entorn. Quines històries saben els meus companys?

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat, obre la Tretzena Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil adreçada a persones que, des de l’àmbit de l’ensenyament, la biblioteca, l’edició, la recerca o la motivació personal o professional, tinguin interès en l’aprofundiment d’aspectes concrets del llibre infantil i juvenil. Aquestes Jornades, que porten per títol Literatures del món en el nostre entorn i volen descobrir “Quines històries saben els meus companys?”, ens permetran de conèixer, investigar i/o veure com treballar els patrimonis culturals i literaris, i quins recursos, materials i llibres tenim a l’abast per poder donar a conèixer, escoltar, llegir i gaudir de diverses literatures del món que conviuen en el nostre entorn i en la societat d’avui en dia.

Objectius

  • Donar a conèixer estratègies didàctiques que potencien la lectura literària com a instrument d’aprenentatge en diferents contextos (aula, biblioteca escolar i espais exteriors a l’entorn escolar-rutes literàries, exposicions, recitals i altres espectacles,etc.-).
  • Oferir recursos per saber seleccionar obres adequades per a la lectura i la literatura en les diferents etapes educatives i mostrar propostes didàctiques per promoure l’hàbit lector.
  • Promoure la reflexió entre els docents sobre la utiltizació de les noves tecnologies per al foment de la literatura a l’escola (aplicacions literàries, projectes audiovisuals, etc.).
  • Oferir recursos per tractar la literatura des d’una perspectiva interdisciplinar, vinculant diferents àrees: música (glosa, cançó popular, cançó d’autor, etc.), patrimoni natural, social, cultural i artístic (rutes literàries, dramatitzacions, etc.)

Adreçat a

Mestres i professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, de cicles formatius, professionals de la biblioteconomia i de l’edició, estudiants dels àmbits educatiu, documentalista i d’humanitats, i persones interessades en la temàtica literària.
 

Durada

20h

Calendari

12 i 13 de juliol de 2023


Horaris

Des 9 a 14 h de 15.30 a 19:45 h.


Lloc

Monestir de Montserrat
Sala de la Façana. Porteria del Monestir, 2a planta.
08199 Montserrat, Barcelona


Acreditació

Certificat d’aprofitament, prèvia superació de l’avaluació de l’activitat i assistència mínima del 80% de les sessions.


*Activitat reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat Catalunya a través del CIFE de la UVic-UCC per al professorat no universitari.

Preu
185€

Membres UVic-UCC Alumni: 10%
Estudiants UVic-UCC: 10%
Empreses i institucions que matriculin a 3 o més treballadors a una activitat formativa: 10%
Majors de 60 anys: 25%


Per a més informació i inscripcions entreu al següent enllaç:

Tretzena Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil [>]

Leave a Reply