Art en moviment

L’Escola Pública Els alocs de Vilassar de Mar es defineix com una escola amb un equip obert a les situacions de canvi que vol donar respostes imaginatives, actuals i rigoroses als reptes d’una societat que avança constantment, una escola que fomenta l’esperit de recerca entre els professionals que la formen, en definitiva, una escola que forma persones que saben i saben fer però que també saben estar i saben ser.

Un escenari, llum i el propi cos i el dels altres ...art des de la senzillesa i la humilitat.
Un escenari, llum i el propi cos i el dels altres …art des de la senzillesa i la humilitat.

L’art del cos
Espai, connexions, moviment, recerca, control, amplitud, ocupació, complicitat, habitabilitat, desig, benestar… El llenguatge del cos també és un llenguatge que cal aprendre a dominar  per a sentir-se bé amb un mateix, per sentir-se part de l’entorn i per a comunicar-se amb els altres.

Diàleg interdisciplinar
La col·laboració a l’escola amb professionals provinents de mons aliens al de l’educació té un efecte altament positiu en tant que permet un diàleg entre disciplines i amb els nens i nenes des d’una mirada creativa. La intervenció d’una coreògrafa professional introdueix nous punts de vista i enriqueix el treball corporal. Ens permetem imaginar que podria passar col·laborant amb arquitectes, escultores, dissenyadors, inventores….?

El cos experimenta
Ens plantegem un repte i ajustem la nostra intervenció, regulant el control del cos en funció de la resposta obtinguda, fins a aconseguir-lo. Una fita, actuar amb intencionalitat per a aconseguir-la, un procés d’acostament progressiu a partir de provar-interpretar-tornar a provar, … amb el cos també experimentem!


I el currículum diu….
La competència artística i cultural promou l’ús d’aquells recursos de l’expressió i representació que faciliten la realització de les creacions individuals i socials, l’habilitat per apreciar i gaudir amb l’art i d’altres manifestacions culturals, l’aplicació d’habilitats de pensament divergent i de treball col.laboratiu….

Accés a l’arxiu en PDF >
Acceso al archivo en PDF >

Deixa un comentari