Escola inclusiva: utopia o realitat

El passat dimecres 15 de maig, en Pere Pujolàs va fer una xerrada molt interessant a un públic format per un bon nombre de mestres i futures mestres. Us apuntem algunes de les seves idees. En trobareu més a #conferenciesFUB

# L’escola s’ha d’adaptar per fer possible que tots els infants, sense distinció, formin part de l’aula ordinària.

# L’escola inclusiva és aquella que fa que tothom, sigui com sigui, se senti a gust, volgut, acollit a l’escola.

# L’escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts, en una mateixa aula, tants alumnes com sigui possible, que participen tant com sigui possible en les activitats que fan tots els nens i nenes.

# No és el mateix integració que inclusió:
.- Quan parlem d’integració és perquè hi ha una doble xarxa de centres. Quan es parla d’inclusió es parla d’una sola xarxa de centres.
.- En la integració hi ha dos currículums paral·lels, mentre que en la inclusió n’hi ha un de sol, obert, per a tothom.
.- Quan parlem d’integració, els nens s’integren en escoles que tenen els recursos per atendre’ls millor. La inclusió permet que aquests nens vagin a l’escola que trien els seus pares, l’escola que els és propera, la del barri, la del poble, la seva.

# L’educació inclusiva és possible, és un repte, i no l’hem d’entendre com un TOT o RES, sinó que podem començar de mica en mica.

# Si la societat és diversa i plural, l’escola ha de reflectir aquesta diversitat i pluralitat, perquè és la realitat social.

# L’educació que donem als estudiants de demà no pot ser millor de la que somniem avui

# Si mestres i futurs mestres aposten per l’escola inclusiva, aquesta esdevindrà una realitat!

#conferenciesFUB

Leave a Reply