Sentim les emocions pintant mandales

Intel·ligència emocional:    
               “Habilitat  per prendre consciència de les emocions pròpies i alienes, i la capacitat per regular-les.”
                                                                                              Bisquerra, 2011

Leave a Reply