Formar-se per canviar

Mestres que es troben en contextos professionals per a compartir experiències, debatre propostes, discutir maneres de fer a l’aula, reflexionar conjuntament… La formació és bàsica i necessària per poder fer camí cap a una educació de qualitat.

Interrogar-nos professionalment sobre el que fem per a millorar la nostra tasca dia a dia.
Interrogar-nos professionalment sobre el que fem per a millorar la nostra tasca dia a dia.

El factor decisiu
Nombre de nens i nenes per aula, materials, espais, distribució temporal… factors externs que afecten en diferents graus al que fem o deixem de fer a l’aula. Però cap condició externa és prou definitiva com per provocar o impedir un canvi. El factor decisiu és el convenciment de les educadores, les creences del professorat sobre què és aprendre i quina és la finalitat de l’educació.

Qüestionar-s’ho tot
Reservar la major part de l’aula per a taules i cadires, comprar llibres de text, orientar els nens i nenes mirant endavant…. són decisions gens gratuïtes ni banals. Cada mestra, cada grup de mestres, decideix com organitza l’aula i a què dóna valor. Cal trobar les mirades dels altres per a replantejar-nos tot allò que heretem sovint sense qüestionament.

El decalatge entre teòrics i pràctics
La distància entre els que pensen i investiguen i els que es plantegen la feina de cada dia a l’escola pot ser molt gran, i en canvi són col·lectius que haurien de treballar de bracet per a evitar la reproducció interminable a l’escola d’estratègies caduques que està clar que no funcionen. Cal trobar mecanismes per a posar en relació aquests 2 col·lectius de manera profitosa per a tothom.


I el currículum diu….
El canvi de currículum pot encetar un debat de fons en el si dels claustres perquè les decisions que es prenguin estiguin, d’una banda, fonamentades i compartides i, d’una altra, vinculades a processos de formació, de reflexió sobre la pràctica i d’innovació.

Accés a l’arxiu en PDF.

Leave a Reply