Activitats per a escoles 20-21. Segon cicle Infantil (3-6)

El curs 20-21 és un curs ple d’incertesa però que no ens ha d’impedir fer arribar la ciència als infants de les primeres edats. La situació sanitària ho fa tot més difícil, però des del Lab 0-6 Umanresa mantenim el compromís amb la dinamització de la ciència a l’educació infantil i per tant, hem buscat una alternativa.

Trobareu a les propostes de sota l’especificació de tot el que hem pensat per a prevenir contagis i fer una activitat segura a nivell sanitari alhora que productiva i inspiradora a nivell educatiu. De moment, obrim activitat fins al segon trimestre. Per una banda, per la incertesa evident de l’evolució del tot plegat, però per altra, perquè així també s’afavoreix de treure un màxim aprofitament de la visita donant-li continuïtat al llarg del curs.

Activitat: Lab itinerant 2 x 2

Us proposem passar tot un matí de ciència amb dos grups estables combinant dues activitats, una en lliure elecció amb propostes de diferents temàtiques de ciència i una altra enfocada a un repte concret, aconseguir tenyir l’aigua de colors amb elements naturals.

  Mestra 1 Grup 1 Mestra 2 Grup 2
1ª sessió Ciència en lliure elecció Aigua de colors
descans descans
2ª sessió Aigua de colors Ciència en lliure elecció

La sessió de Ciència en lliure elecció presenta propostes que afavoreixen la mobilització d’idees científiques en els infants que les mestres podeu recollir per continuar aprofundint a l’escola. Es tracta d’algunes de les propostes que teníem al Lab i que us traslladem a l’aula.

La proposta Aigua de colors proposa una activitat molt natural dels infants (barrejar-ho tot) però s’hi introdueix una mirada des del punt de vista de la ciència: la reflexió sobre els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre substàncies, la importància de les proporcions en les barreges, les propietats dels materials o l’ús d’instruments específics per a transformar els materials: morters, coladors, comptagotes,…

La proposta s’adreça a dos grups d’infants simultàniament, cada un amb materials propis i amb una mateixa mestra Umanresa responsable de les dues activitats del matí. Els materials i les mestres es desplaçaran a la vostra escola en una furgoneta. Cada mestra Umanresa es farà càrrec d’un mateix grup al llarg del matí portant a terme les dues sessions. Els materials seran nous per a cada sessió i només els utilitzaran els infants d’un mateix grup estable.

NOVETAT: aquest curs oferim un valor afegit, assessorament a distància a càrrec de mestres amb experiència des del Lab.  La idea és donar suport a aquelles mestres o escoles que desitgin aprofundir en els itineraris de coneixement científic que pugui generar la visita.

Mesures de seguretat e higiene COVID-19:

  • Els infants es rentaran les mans abans de començar l’activitat.
  • Tot el material que utilitzi cada grup estable estarà net i desinfectat d’inici.
  • Entre sessió i sessió es preveurà un temps (sobre 30 minuts) per a fer el canvi de material.
  • D’un dia per l’altre, finalitzada la visita escolar i ja de tornada a Manresa, es netejarà i higienitzarà tot el material.
  • Les mestres Umanresa responsables de cada sessió aniran amb mascareta i es mantindran sense contacte directe amb els infants, donat que comptem amb la col·laboració i participació de les mestres de l’aula.
  • Les mestres responsables han realitzat aquest mes de juny la formació específica programada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i la Direcció General de Joventut per a les persones responsables de prevenció i higiene en les activitats d’educació en el lleure aquest estiu de 2020 en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la COVID-19.  

Per tal de treure bon profit de la sessió, es recomana que abans de la visita, les mestres assisteixin a la xerrada Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen, que farem presencialment si la situació ho permet o en una trobada virtual.

Horari: de dilluns a divendres, de 9-9.30 a 12-12.30 aproximadament.

Durada: 3 hores

Nombre d’infants: 2 grups estables (màxim 25 cada un)

Adreçat a : EI 3 anys, EI 4 anys, EI 5 anys, 1r de primària.

Preu: 550€

Inscripcions obertes
Cal contactar amb lab06@umanresa.cat , i deixar un telèfon de contacte, o bé trucar al
93 875 73 88 (matins de 9 a 15)

Leave a Reply