Educar km 0

L’escola Els Terraprims de Camallera (Alt Empordà) promou un estil de vida sostenible, que permeti cobrir les necessitats del present sense comprometre el futur, fent participar als seus alumnes de pràctiques quotidianes coherents amb una manera de viure respectuosa amb el medi ambient.

Carabasses per a tothom... de les que es mengen!
Carabasses per a tothom… de les que es mengen!


Tancar el cercle
Crear i mantenir un hort, preparar la terra, sembrar llavors, tenir cura del creixement de les plantes, fer el seguiment de tot el procés, compostar les restes vegetals, reconèixer el punt de maduració adequat dels fruits, fer la collita, muntar un mercat a la sortida de l’escola, posar preu als productes, consensuar els torns per atendre la parada, vendre les carabasses a les famílies, invertir els guanys en l’hort,… Un camí ple d’oportunitats d’aprenentatge amb sentit que retorna a ell mateix.

Interdisciplinarietat
Tenir cura d’un hort és un exemple concret i palpable de la relació entre coneixement de l’entorn natural, social i cultural L’ésser viu i la seva necessària relació amb el medi, les condicions de vida de la pagesia, la tradició agrícola del nostre país i tot el que d’ella se’n deriva en la nostra vida actual, entrelliguen relacions en un món que “no té la culpa dels plans d’estudi i dels projectes d’investigació d’escoles i  universitats”1. 


I el currículum diu….
El bloc de continguts “aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global” ha de contribuir al desenvolupament d’actituds per viure de manera sostenible dins la consciència dels vincles que ens lliguen com a éssers humans i els que ens relacionen amb la natura. Implica responsabilitzar-nos de les conseqüències dels nostres actes i hàbits de la vida quotidiana sobre les condicions futures de la vida humana.

1 Wagensberg, J. (2002) Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Barcelona: Tusquets

Accés a l’arxiu en PDF [>]
Acceso al archivo en PDF [>]

Leave a Reply