Premi L’enginyeria i els infants (6-12)

El premi neix amb la voluntat de ser un element dinamitzador de la millora dels camps de l’enginyeria i la tecnologia a l’educació primària en l’àmbit de la Catalunya Central. Actualment, el premi és fruit de la col·laboració entre el Lab 0_6 Umanresa i el Col·legi de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM CAT), entitats interessades a promocionar el coneixement científico-tecnològic des de les primeres edats.

L’assessorament per a idear i construir la proposta, anirà a càrrec de Sílvia Zurita i Món, Doctora en Química per la Universitat de Barcelona,  docent i formadora del professorat, especialment en temes lligats a la innovació educativa en els camps de les Ciències i la Tecnologia. Ha participat en projectes europeus com l’Ingenious i el Go Lab, i ha coordinat el grup del treball del Roboresme. Actualment treballa en la coordinació del projecte Magnet  i imparteix classes al màster en Formació del Professorat de la UPC.


Requisits

Poden participar en el concurs els mestres responsables de grups escolars de primària de centres educatius de la Catalunya Central.

La convocatòria accepta fins a un màxim de 25 inscripcions. En cas que se’n rebin més de les assumibles, els organitzadors faran una selecció de candidats a partir dels següents criteris:

  • S’acceptarà un màxim de 2 participants per escola.
  • Es prioritzarà la participació de candidats que no ho hagin fet en edicions anteriors del premi (o del Premi La ciència i els infants).
  • Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.


Compromisos

La participació al premi comporta:

1. La mestra que s’inscriu es compromet a planificar i elaborar una proposta de l’àmbit de l’enginyeria o la tecnologia  per al seu grup classe seguint els criteris que marca Umanresa-Lab 0_6. També haurà de documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa que proporcionarà l’organització i que s’haurà de lliurar en el termini indicat. Les propostes són pensades i elaborades per les mestres i adreçades als nens i nenes de primària.

2. La mestra o mestres responsables del grup també es comprometen a prendre part en 3 sessions de formació virtuals per a orientar i ajudar en l’elaboració de les propostes. La formació serà gratuïta per les mestres.

Horari: de 17’30 a 19’00

Dates de les trobades curs 22-23:

  • 22 de febrer de 2023
  • 29 de març de 2023
  • 26 d’abril de 2023

3. La mestra responsable del grup també es compromet a la presentació pública de la proposta el dissabte 20 de maig de 2023 al matí. El públic assistent seran prioritàriament famílies dels centres participants.


Premis

S’atorgaran tres premis, el primer per un import de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els premis, atorgats per CETIM CAT Central, consistiran en material educatiu per a l’aprenentatge científico-tecnològic a criteri de l’equip educatiu de l’escola.

El lliurement dels premis tindrà lloc en un acte públic que es farà a la seu de la Fundació Universitària del Bages, entre quinze dies i un mes després del dia del veredicte.

Els treballs premiats es difondran a través del web d’UManresa, a partir de la informació i el material gràfic aportat.


Inscripció
Els i les mestres que vulguin participar han d’omplir les dades del formulari d’inscripció abans del 20 de febrer de 2023.

Formulari Premi L’enginyeria i els infants [>]

Deixa un comentari