Premi la Ciència i els Infants (0-6)

Obrim inscripcions a l’edició 2022-23 d’un premi que té com a objectiu dinamitzar l’educació científica en la primera infància a la Catalunya Central. El premi actualment és fruit de la col·laboració entre el Lab 0_6 UManresa, ICL-Iberia, el Parc de la Sèquia i el Consell Comarcal del Bages, totes elles entitats interessades a promocionar el coneixement científic des de les primeres edats i millorar la qualitat de l’educació en l’àmbit de la ciència.

Un premi on tothom hi guanya

Presentar-se al premi ja és un premi:
.- Rebreu assessorament per a  idear i construir una proposta de ciència.
.- Construireu  una proposta que se sumarà al material de l’escola.
.- Coneixereu les propostes de les altres mestres participants i  en tindreu un recull amb  les especificacions de les propostes presentades per tothom.
.- Les famílies de les mestres participants tindran preferència per assistir a a sessió del Lab 0-6 del dissabte 20 de maig (fins a omplir inscripcions).
.- Optareu a tres premis dotats d’una quantitat important de diners. Tres premis sobre un màxim de 25 participacions, molts més números que a la loteria!.

Requisits

Poden participar en el concurs els mestres responsables de grups escolars amb infants de fins a 6 anys (escola bressol i educació infantil 3-6) de centres educatius de la Catalunya Central.

La convocatòria accepta fins a un màxim de 25 inscripcions. En cas que se’n rebin més de les assumibles, els organitzadors faran una selecció de candidats a partir dels següents criteris:

– S’acceptarà un màxim de 2 participants per escola.
– Es prioritzarà la participació de candidats que no ho hagin fet en edicions anteriors del premi.
– Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.


Compromisos

La participació al premi comporta:

– La mestra que s’inscriu es compromet a planificar i elaborar una proposta de ciència en lliure elecció per al seu grup classe seguint els criteris que marca Umanresa-Lab 0_6. També haurà de documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa que proporcionarà l’organització i que s’haurà de lliurar en el termini indicat. Les propostes són pensades i elaborades per les mestres i adreçades als infants.

– La mestra o mestres responsables del grup també es comprometen a prendre part en 3 sessions de formació virtuals per a orientar i ajudar en l’elaboració de les propostes. La formació serà gratuïta per les mestres i anirà a càrrec de l’equip d’educació infantil UManresa.

Les dates de trobades pel curs 22-23 es faran en horari de 17.30h a 19.00h, els dies:

  • 15 de febrer de 2023
  • 15 de març de 2023
  • 19 d’abril de 2023

– La mestra responsable del grup també es compromet a la presentació pública de la proposta el dissabte 20 de maig de 2023 al matí. El públic assistent seran prioritàriament famílies dels centres participants.

Premis

– S’atorgaran tres premis, el primer per un import de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els premis, atorgats per ICL-Iberia, consistiran en material educatiu per a l’aprenentatge científic a criteri de l’equip educatiu de l’escola.

– El lliurement dels premis tindrà lloc en un acte públic que es farà a la seu de la Fundació Universitària del Bages, entre quinze dies i un mes després del dia del veredicte.

– Els treballs premiats es difondran a través del web d’UManresa, a partir de la informació i el material gràfic aportat.

Inscripció
Els i les mestres que vulguin participar han d’omplir les dades del formulari d’inscripció abans del 10 de febrer de 2023.

Formulari Premi La ciència i els infants [>]

Organitza

Col·labora

Deixa un comentari