En harmonia

L’escola pública Pau Vila d’Esparreguera sempre s’ha mostrat molt sensible als nous corrents metodològics i a les innovacions que s’han preocupat d’introduir amb cura a la vida quotidiana de l’escola. La seva línia de treball està construïda, fonamentalment, sobre la base del treball per projectes que té en compte alhora els propòsits d’autonomia personal i el consens del grup.

27_en harmonia
Harmonia en el so, harmonia en les relacions.

Habilitats bàsiques
Percepció aguda per a captar bé els sons, atenció centrada en les indicacions de la mestra, memòria per a recordar què i quan cal intervenir, concentració en l’escolta simultània d’un mateix i dels altres, precisió en l’execució, control d’un mateix… Habilitats necessàries per a fer música però també per viure en el món. Habilitats que es desenvolupen amb la pràctica fins a esdevenir quotidianes.

Llenguatge musical
Un llenguatge particular escrit específicament per a poder definir amb rigor els estímuls sonors i recollir-ne les seves qualitats: valors, ritmes, durada, alçada, Una convenció acurada i precisa per a representar els esdeveniment musicals que ens permetrà tenir memòria externa d’una composició i compartir-la. Precisió i rigor que no són obstacle per a deixar lloc a les aportacions personals de cada un dels intèrprets, tan diferents.

El tot i les parts
La música en grup, un tot que és molt més que la suma de les parts. Cada una de les parts fa un so, entre tots fan molt més que la suma dels sons. Una metàfora excel·lent d’una idea lligada a una manera complexa de veure el món: el que ajuda a entendre el funcionament del sistema no és la comprensió aïllada dels components bàsics sinó la de les seves interrelacions.

I el currículum diu….
Les activitats culturals i artístiques suposen en moltes ocasions un treball col·lectiu, disposar d’habilitats de cooperació i tenir consciència de la importància de donar suport i apreciar les iniciatives i contribucions d’altri en la consecució del resultat final.

Accés a l’arxiu en PDF
Acceso al archivo en PDF

Leave a Reply