Comptem amb tothom!

L’escola pública Pardinyes de Lleida, que es defineix com a comunitat d’aprenentatge, busca una educació participativa de la comunitat per tal d’aconseguir dos objectius alhora, una bona convivència i els millors resultats en l’aprenentatge dels alumnes. A la imatge, el grup de cinquè s’obre a familiars i voluntaris per comptar amb el seu suport per a treballar les àrees instrumentals en el que anomenen grups interactius.

Una escola per a tothom que compta amb tothom
Una escola per a tothom que compta amb tothom

Crisi i alta diversitat
Contextos difícils, com poden ser entorns d’alta diversitat o el mateix context de crisi en què tothom estem immersos avui dia, provoquen o faciliten l’aparició de respostes innovadores i creatives. La consciència que cal canviar una escola ancorada a estructures obsoletes pren mes força en contextos de dificultat. “Canviar és difícil però possible. La qüestió està en transformar les dificultats en oportunitats” (Freire, 1997)

Aprendre entre iguals
El contrast i el diàleg amb altres maneres de fer o de pensar és fonamental per a canviar les pròpies idees. En aquest sentit, intercanviar amb companys i companyes i amb altres adults, més enllà de les explicacions unilaterals de la mestra, ajuda a millorar la comprensió. A més, potenciar el diàleg i la col·laboració entre el context escolar i familiar augmenta l’aprenentatge. 


I el currículum diu….
Una concepció comprensiva de l’escola suposa definir plantejaments sobre l’atenció a la diversitat i aplicar estratègies adients a fi de donar resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

En definitiva, es tracta de garantir un equilibri entre la diversitat de l’alumnat i la comprensibilitat del currículum, diversificant la intervenció pedagògica i creant les condicions adequades que permetin el progrés de cada infant.

Accés a l’arxiu en PDF
Acceso al archivo en PDF

* Freire, P. (1997) A la sombra de este árbol. Barcelona: El roure

Leave a Reply