Tenir cura de l’espai i el temps

Temps per descobrir el so de les petxines, l’olor del romaní, el pes de les pedres, la textura de les escorces, el moviment del bambú…

La llar d’infants municipal “Petit príncep” de Manresa (Barcelona) es preocupa per mostrar-se acollidora a tota la comunitat. Un ambient estèticament agradable i una gestió del temps tranquil·la ajuden a fer sentir bé tothom qui hi entra.

De la necessitat, virtut
Un espai sempre massa limitat porta a buscar maneres d’augmentar la versatilitat per aconseguir adaptar-lo a les diferents necessitats. La panera vertical es pot plegar i endreçar penjada a la paret, on no farà nosa, per aparèixer i desaparèixer a criteri de la mestra o a demanda dels infants. Així mateix, també el contingut permet ser modificat de manera senzilla en funció d’allò que intuïm que pot donar resposta a les necessitats dels nens i nenes.

El discret encant de la tranquil·litat
Un temps viscut amb calma i que s’adapta als infants que no a la inversa, permet descobrir la subtilesa de les qualitats del nostre entorn. El primer que atrau l’atenció dels nens i nenes són els colors llampants del plàstic i els sorolls cridaners, però si els donem temps, arribaran a apreciar el discret encant sensorial delmaterial natural.

Aprendre de tot i de tothom
Un intercanvi en un curs de formació, una visita a una escola o una tertúlia amb companyes són font d’inspiració per a incorporar propostes d’altri a la pròpia pràctica, propostes que sovint en concretar-se fins i tot poden millorar la idea original. Igual com alguns microorganismes intercanvien amb facilitat material genètic i això els ha fet increïblement resistents a nivell evolutiu, les mestres a peu d’escola hem de buscar de compartir el nostre saber fer i coneixement per a poder continuar avançant en educació.

I el currículum diu…
L’organització del temps, els espais i els materials ha de facilitar l’acció autònoma dels infants i la possibilitat d’explorar i descobrir.

Artícle en català

Artícle en castellà

Leave a Reply