Aprendre des de la complexitat

L’escola de Rellinars viu l’aprenentatge com un procés actiu d’indagació constant sobre el món. El mes de març de 2010, la classe dels grans, on conviuen 17 nens i nenes de 4t a 6è de primària, es plantegen d’abordar aquesta pregunta: si  el terratrèmol de Xile va ser mes fort que el d’Haití, com és que hi va haver menys morts?
Per saber-ne més, http://blocs.xtec.cat/ceiprellinarsgrans.

Una aula que afavoreix el sorgiment de preguntes

La història de la ciència és la història de les bones preguntes. Jorge Wagensberg1

Si convertim l’aula en una comunitat que indaga, escolta i dialoga, el sorgiment de preguntes sobre la realitat que ens envolta esdevé una font inesgotable de motius per aprendre. Però fer-se preguntes, fer bones preguntes, també requereix un aprenentatge, no podem esperar que sorgeixin sense més en el moment donat que a la mestra li convé.


Compartit, l’aprenentatge és més

Per aprendre en comunitat, ens calen les aportacions de tothom i moments per compartir-les. Té sentit que els 25 companys d’una aula  duguin a terme les mateixes accions per arribar a les mateixes informacions?  Cal aprofitar el potencial humà de què disposem a l’escola.

La realitat relaciona
Plantejar-se problemes reals, obliga a relacionar i donar sentit als coneixements. Saber de terratrèmols no és suficient, saber dades demogràfiques dels països no és suficient, saber de desigualtats socials no és suficient…. necessitem lligar totes aquestes idees per fer camí cap a possibles respostes.

Donar forma a la informació
Ordinadors fixos i portàtils, globus terraquis, premsa escrita, maquetes, murals… recursos i estratègies diverses per intentar donar significat a la informació que tenim a l’abast. Els nens i nenes s’organitzen per entendre i intentar trobar respostes a un problema comú.

És possible que …
Tractar del món real ens obliga a parlar en condicional i amb prudència: podria ser que, semblaria que les causes possibles són, les dades apuntarien a… Mentre que la realitat sempre està farcida d’incerteses, els llibre de text solen oferir la falsa seguretat que prové de la simplificació. Cal recordar que el nostre objecte bàsic d’estudi és el món i aquest és complex !

I el currículum diu….
S’ha de potenciar el coneixement directe de la realitat a l’hora d’estudiar els fenòmens i privilegiar la identificació d’evidències que confirmin o posin en dubte les idees expressades, així com la lectura de textos i imatges que es troben en materials impresos o a Internet, per poder accedir a informacions i coneixements distants en el temps i en l’espai.

1 Wagensberg, J. (2002) Si la naturaleza es la respuesta, ¿ Cuál era la pregunta ? Barcelona: Tusquets. Metatemas, 75

Accés a l’article en pdf

Leave a Reply