Dialogar amb la realitat

Diàleg i realitat com a referències bàsiques. Diàleg per a contrastar i fer evolucionar les pròpies idees. Realitat com a finalitat última: podríem comprendre el món que ens envolta si la deixem al marge?

Una visita a les Coves del Toll de Moià acosta els nens i nenes de l’escola Pública de Rellinars (Vallès Occidental) al fer dels homes primitius. El poble de Rellinars disfruta d’una escola concebuda com a espai privilegiat d’aprenentatge, on nens i nenes de diferents edats conviuen a la mateixa aula, i on es considera els infants com a persones capaces i intel·ligents. Per això no els val qualsevol tipus d’ensenyament, sinó només el que potencia les competències i qualitats humanes més valuoses.

Tenir una finalitat
Els primitius pintaven sense colors ni pintura, els infants també ho volen fer. I actuen com els adults: es plantegen una fita, pensen i sospesen possibilitats diverses, passen a l’acció, recollir terra per esbrinar si pinta, i esperen la resposta de la realitat per a continuar.

Planificació estratègica
La mestra té unes intencions clares en aquest itinerari, però compta amb les intencions dels nens i nenes. És una feina conjunta, impossible de predefinir. És el que E. Morin (1) anomena planificació estratègica, aquella que podem canviar en funció de noves informacions que arribin, en funció del factor sorpresa. Perquè en la vida real, plena d’incerteses, no es pot treballar amb programes tancats.

Gaudir de la natura
Al nostre país, l’exterior en dies de bon temps és sinònim de benestar: l’aire lliure, l’amplitud de l’espai natural ple de curiositats, la tranquil·litat que es respira en l’ambient. Podríem fer res més interessant pel desenvolupament dels nostres infants tancats entre les quatre parets de l’aula?

I el currículum diu….
Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.

Foto: Sonsoles Hernández

(1) Pérez, R. A. (2008) Edgar Morin: sobre estratègia. Xerrades inèdites del Chateaux d’Orion. Recuperat el 4 d’octubre de 2010 a http://www.tendencias21.net/estrategar/Edgar-Morin-sobre-estrategia_a42.html

Revista Guix d’Infantil · núm. 58 · novembre-desembre de 2010

Premeu aquí per a accedir a l’article publicat, i aquí si el voleu en castellà.

Deixeu-nos el vostre comentari!!

Leave a Reply