Ràdio a l’Escola

Carles Codina Molina (CEIP Joventut – Callús)

Resum:
L’origen de la iniciativa el trobem en el marc del pla estratègic: “La millora de l’expressió escrita”. La ràdio, en aquell moment, significava el final del procés d’escriure. Es publicaven els treballs dels alumnes en diferents formats, i un d’ells era la ràdio on apareixia el component de l’expressió oral.
Actualment, dins el marc d’escola inclusiva, s’ha optat per seguir una metodologia de treball cooperatiu.
Els alumnes de Cicle Superior dediquen 1 hora a la setmana als mitjans de comunicació (Ràdio i publicació escrita). Cinc mestres es reparteixen en espais diferents i supervisen el treball dels grups que tenen al seu càrrec. Cada grup s’encarrega setmanalment d’un apartat concret de la ràdio. Dins de cada grup els membres tenen uns rols assignats amb unes tasques concretes. Els alumnes treballen junts cooperativament per maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres.
El resultat final és l’enregistrament del treball a l’estudi de ràdio (setmanal) o bé la publicació d’un butlletí (bimensual).

Nivell/Etapa educatiu/va:
-Educació Infantil i Primària

Per saber-ne més:

Johnson, Johnson i Holubec (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.
Stainback i Sainback (2004). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid: Narcea.
Huguet (2006). Una experiència institucional d’inclusió a l’aula amb la col.laboració dels mestres de suport. Àmbits de psicopedagogia, num.18, pp.29-34.

Deixa un comentari