La integració de les TIC als centres d’educació primària i secundària

Els alumnes del grau en Educació Infantil i professionals de la Fundació Universitària del Bages (FUB) van assistir a la conferència “La integració d’internet a l’educació escolar espanyola: situació actual, reptes i oportunitats”, que es va celebrar el 9 de desembre de 2009 a la sala d’actes del centre. 

 Amb aquesta conferència, els estudis de Grau en Educació Infantil de la FUB van donar inici al seu Cicle Obert de Conferències Educatives.

El Sr. Josep Ma. Mominó, Director dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i Investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l’institut d’investigació de la mateixa UOC, va pronunciar la xerrada, en la qual va explicar l’estudi realitzat, fent un repàs a les dades més significatives de l’informe.  

 Aquest projecte d’investigació, realitzat a nivell de tot Catalunya i Espanya, es va iniciar el gener del 2007 amb l’objectiu de contribuir a definir la situació en que es troba el procés d’integració de les TIC en l’educació escolar espanyola. També per valorar quin tipus d’escenaris sorgeixen amb la presència d’aquestes tecnologies a les aules i quines tendències semblen consolidar-se en un futur proper.  

 Les principals conclusions de l’estudi fan palès que un de cada quatre centres educatius utilitza les TIC amb freqüència, fet que incideix de forma rellevant en les pràctiques educatives y pot proporcionar experiències d’aprenentatge innovadores. D’altra banda però, la incorporació de les TIC a les aules no ha avançat al ritme inicialment previst. En aquesta línia, l’informe determina que un 28,50% dels professors no han fet mai ús de les TIC a les aules, un 30% només en determinades ocasions, un 15,10% les utilitzen mensualment i un 26,40% ho fan amb una periodicitat setmanal.  

 Per elaborar l’estudi es van realitzar 17.576 qüestionaris entre totes les comunitats autònomes espanyoles, amb una mostra representativa de diferents centres docents que imparteixen les etapes d’educació primària i secundària obligatòries.

Leave a Reply