Com estimular la competència lingüística i comunicativa dels infants durant l’estiu

L’adquisició i el desenvolupament del lenguatge és un procés que, a més a més de diferenciar-nos d’altres espècies, ens permet accedir a múltiples contextos on comunicar-nos, interactuar socialment i aprendre, entre d’altres.

És durant els primer anys de vida que identifiquem els moments clau en el desenvolupament del llenguatge i és especialment significatiu el període fins els 7 anys, quan el cervell dels infants està més predisposat a desenvolupar de forma intensa la competència lingüística i comunicativa.

En aquestes primeres edats esdevenen fonamentals els contextos de desenvolupament primari1, com ara la família. Són contextos en els quals es duen a terme pràctiques educatives que permeten a les persones observar i incorporar models d’activitat, relacions i rols cada vegada més complexos, mitjançant la guia d’altres agents més experts, per exemple les mares i pares, i que a més a més, els possibiliten practicar més endavant de forma autònoma.

Entendre la família com a context de desenvolupament ens porta a destacar conceptes com ara el de la metàfora de la bastida2 o la noció de participació guiada3. Ambdós refereixen a construccions teòriques que permeten detallar els processos i mecanismes de creació, assistència i avenç mitjançant zones de desenvolupament proper4, és a dir, ens permeten accedir a com l’infant pot avançar en el seu desenvolupament gràcies a les ajudes ajustades i contingents que li proporciona l’adult, en contextos de pràctica organitzats i estructurats, i amb la finalitat última d’arribar a la resolució de la situació de forma independent.

En aquest sentit, són moltes les situacions quotidianes que tenen lloc en el context familiar que es poden aprofitar per fomentar el desenvolupament del llenguatge dels infants i molt especialment en el periode de vacances, on les activitats lúdiques són habituals i engresquen a tota la família, fet que motiva encara més la participació dels més menuts.

Perquè aquestes activitats lúdiques esdevinguin un recurs útil per al desenvolupament de la comunicació i el llenguatge, cal seguir algunes recomanacions, com ara oferir bons models lingüístics i comunicatius quan s’interactua amb l’infant, aprofitar les seves produccions per ampliar l’extensió d’aquestes amb estructures gramaticalment correctes i, sobretot, partir dels seus interessos.  

A continuació, es fa una proposta de diferents tipus d’activitats que es poden aprofitar per fomentar el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge dels infants durant l’estiu mentre comparteixen situacions de joc amb l’adult.

  • Jocs de construcció

Mèdia i textParàgraf

Aquests jocs són de caràcter motor i agraden especialment als més petits. A més a més de millorar la capacitat de coordinació motora i la percepció visual, permeten aprendre el significat de noves paraules (a dins, a fora, cap, molts…) o elaborar categories segons el tamany, el color o la forma mentre es posa nom a aquestes categories (alt, blau, rodó…). Alguns exemples ideals per l’estiu són les construccions de sorra a la platja o al parc (ciutats, laberints, etc.), o la construcció amb blocs de fusta, de suro o magnètics.

  • Jocs de rols

Basats en la representació d’una escena o situació, ja sigui imaginària com real, els participants hauran d’adoptar el rol d’un personatge determinat durant un periode de temps. Potencien la imaginació i la creativitat, i són fàcilment adaptables a l’edat de l’infant. Són jocs dinàmics on es potencia, per exemple, el manteniment dels torns de paraula, la capacitat d’escolta activa o el coneixement de convencions socials com saludar, demanar, etc., entre d’altres. Alguns dels més habituals són la representació de contes o històries o la representació de situacions quotidianes (comprar al mercat, anar al metge o a dinar a un restaurant…).  

  • Cançons amb moviment

L’ús de cançons acompanyades de moviment, a més a més d’afavorir la coordinació motora, permenten l’aprenentatge de noves paraules i conceptes, fomenten la imitació i estimulen la memòria. Algunes propostes musicals ideals per l’estiu són, per exemple, The Penguins, 2princeses barbudes, El pot petit o Mainasons.

  • Cançons amb moviment

L’ús de cançons acompanyades de moviment, a més a més d’afavorir la coordinació motora, permenten l’aprenentatge de noves paraules i conceptes, fomenten la imitació i estimulen la memòria. Algunes propostes musicals ideals per l’estiu són, per exemple, The Penguins, 2princeses barbudes, El pot petit o Mainasons.

  • Jocs de taula

Són moltes, i de naturalesa diferent, les propostes que existeixen al mercat. Alguns jocs de taula conviden a deixar volar la imaginació mentre s’inventen frases o fragments d’històries a partir d’una imatge (per ex. el Dixit), altres posen a prova el coneixement de tota la família al voltant de personatges o històries clàssiques que s’han d’endevinar, per exemple, mitjançant la realització de descripcions, el dibuix o la mímica (com ara el LiteraTour), i també trobem els que repten als participants a elaborar categories (per ex. el Basta) o a endevinar paraules a partir de l’establiment de relacions entre icones (per ex. el Concept).

  • Lectura i/o visualització compartida de contes

Segons l’edat de l’infant, es podrà llegir o bé mirar contes amb imatges de forma conjunta. És una activitat molt gratificant, tant pels grans com pels més petits i té múltiples beneficis. Per exemple, fomenta el desenvolupament del llenguatge oral, estableix les bases per a l’aprenentatge de la lecto-escriptura i facilita l’empatia i el reconeixement d’emocions, entre d’altres. Algunes editorials especialitzades en literatura infantil i juvenil són: Bromera, Combel, Corimbo o Kalandraka, entre d’altres.

Sandra Espino, professora del Grau en Logopèdia de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UVic-UCC.

Referències

1 Bronfenbrenner U. La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Ediciones Paidós; 1987.

2 Rogoff B. Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. Oxford: University Press; 1990.

3 Wood D, Bruner JS, Ross G. The role of tutoring in problem solving. Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines. 1976;17(2): 89–100.

4 Vygotsky LS. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1978.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *