La professió va per dins

Les infermeres som professionals experts  que  exercim amb excel·lència les nostres funcions en qualsevol del àmbits de desenvolupament  professional. Les capacitat d’expertesa clínica,  els coneixement ...