Particularitats dels coronavirus

Son molts els tecnicismes que s’utilitzen aquests dies per fer referència al virus i a la pandèmia que afecta a tot el món. Dintre d’aquests, els que més ressonen son COVID-19, SARS CoV-2, SARSC CoV, 2019-nCoV o coronavirus. Però, a què fa referència cadascun d’ells?

El coronavirus és una família de virus que són majoritàriament allotjats pels ratpenats i que provoquen malalties respiratòries. El seu nom ve de la forma que té i perquè, vist amb microscopi, recorda una corona.

Dins d’aquesta família, podem destacar el SARS CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus), que és un virus específic que va sorgir l’any 2002 a la província de Guangdong (Xina). Es va transmetre primer dels ratpenats a les civetes i d’aquestes, als humans per transmissió zoonòtica*1 i va afectar un total de 8.096 persones, amb un 10% de mortalitat, en 27 països. La particularitat del SARS CoV es que era contagiós només un cop apareguda la simptomatologia i, per això, la seva transmissió entre humans va ser majoritàriament per infecció nosocomial*2. El seu període d’incubació*3 era d’entre 2 i 7 dies i va tardar un total de 130 dies a infectar les primeres 1.000 persones. Es va eradicar el juliol del 2003 gràcies a mesures de prevenció (quarantena dels afectats, restriccions de circulació…).

A l’Orient Mitjà, i més precisament a Aràbia Saudita, va aparèixer l’any 2012 un altre coronavirus: el MERS CoV (middle east respiratory syndrom Coronavirus). A diferència del primer, va ser transmès dels ratpenats als dromedaris i 30 anys més tard, d’aquests als humans tant per contacte directe com indirecte (beure la seva llet o menjar la seva carn). La seva expansió és menor que SARS CoV amb 2.519 casos fins a 31 de gener 2020, però amb una mortalitat molt més important (34,4%). Com el seu predecessor, es transmet únicament després de l’aparició dels primers símptomes, fet que el fa més fàcil de controlar, i té un període d’incubació de 5 a 6 dies. La seva propagació és més lenta que l’anterior, ja que va tardar 903 dies a infectar les primeres 1.000 persones. Ara per ara no està eradicat, perquè existeix un contacte permanent entre els humans i els dromedaris que fa que continuïn apareixent nous casos puntualment.

Més recentment, l’any 2019, a la província de Wuhan, a la Xina, va sorgir un nou coronavirus que van anomenar provisionalment 2019-nCoV (novel Coronavirus 2019), i que el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus va finalment canviar a SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Aquest nom s’utilitza per denominar el virus en sí, i “la COVID-19” (coronavirus disease 2019) fa referència a la malaltia que provoca.

Originalment present en els ratpenats, encara no se sap quina va ser la seva via d’infecció cap als humans. En comparació amb els altres coronavirus, el SARS-CoV-2 és molt més difícil de controlar, primer perquè el seu període d’incubació és més perllongat (7-14 dies) i sobretot perquè persones asimptomàtiques poden propagar-lo. A diferència dels seus predecessors, els 1.000 primers casos van aparèixer en només 48 dies, però la seva mortalitat és més baixa (més o menys un 3%). Tot i això, és el coronavirus amb més víctimes ja que fins al dia 16 de juliol, ja compta amb més de 13 milions de casos de contagi i mig milió de morts i els números encara van in crescendo.

*1 Transmissió d’una malaltia dels animals a l’home.

*2 Infecció contreta en un centre sanitari.

*3 Temps transcorregut entre l’entrada de l’agent d’una malaltia i l’aparició dels primers símptomes.

Rémi Gontié, professor del Grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC

Bibliografia:

1.          De Wit E, Van Doremalen N, Falzarano D, Munster VJ. SARS and MERS: Recent insights into emerging coronaviruses [Internet]. Vol. 14, Nature Reviews Microbiology. Nature Publishing Group; 2016 . p. 523–34. Available from: http://www.nature.com/articles/nrmicro.2016.81

2.          Diccionari enciclopèdic de medicina [Internet]. 2008 [cited 2020 Jul 16]. Available from: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm

3.          Rabaan AA, Al-Ahmed SH, Haque S, Sah R, Tiwari R, Singh Malik Y, et al. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV: a comparative overview.

4.          Zhang L-P, Wang M, Wang Y, Zhu J, Zhang N. Focus on a 2019-novel coronavirus (SARS-CoV-2). Future Microbiol [Internet]. 2020 Jun 11 [cited 2020 Jul 8]; Available from: /pmc/articles/PMC7291595/?report=abstract

5.          Ena J, Wenzel RP. A Novel Coronavirus Emerges [Internet]. Vol. 220, Revista Clinica Espanola. Elsevier Doyma; 2020 [cited 2020 Jul 8]. p. 115–6. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7130265/

6.          Del Rio C, Malani PN. 2019 Novel Coronavirus – Important Information for Clinicians [Internet]. Vol. 323, JAMA – Journal of the American Medical Association. American Medical Association; 2020 . p. 1039–40. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2760782

7.          Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Reports [Internet]. [cited 2020 Jul 17]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

8.          TERMCAT. A l’entorn del coronavirus | TERMCAT [Internet]. 2920. Available from: https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/lentorn-del-coronavirus

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *