El Codi Deontològic un document més o la base formativa del desenvolupament professional?

Ningú pot UTILITZAR la paraula progrés si no té ben definits uns principis ètics i una acèrrima moral… Perquè La Mateixa paraula “progrés” indica una direcció; i en el mateix moment en qual, per poc que sigui, dubtem RESPECTE de la direcció, passem a dubtar en el mateix grau del progrés. (Gilbert Keith Chesterton)

Es podria dir que tan antic com la mateixa humanitat és l’interès per regular, mitjançant normes o codis, les accions concretes dels humans. Totes les comunitats, societats, cultures o professions determinen prescripcions i prohibicions que defineixen la seva moral, basada en la identificació dels seus hàbits i tradicions.

Els codis deontològics (Bentham, 1889) són un conjunt de normes i deures dirigits a un col·lectiu professional per guiar l’exercici de la seva professió des d’una perspectiva ètica, per tant, és un document que no fa referència necessàriament a com són els fets sinó a com haurien de ser [1].Diapositiva3

La Fisioteràpia és una professió sanitària que reconeix la salut com a un dels valors més fonamentals de la condició humana i, per tant, el seu exercici (prevenir, recuperar, adaptar, curar i educar)[2] ha de vetllar perquè el dret de gaudir-ne es faci efectiu en la major amplitud possible, tot posant a l’abast de la població els mitjans que siguin de la seva competència [3].

Diapositiva1

Dins del model sanitari emergent basat en l’atenció a la persona i el model biopsicosocial, la Fisioteràpia gira al voltant de 3 principis fonamentals que haurien de marcar tant el dia a dia de l’assistència en la clínica, com el dia a dia en el procés d’ensenyament i aprenentatge a les universitats i a les escoles de formació continuada (Dignitat, Honestedat i Integritat) [4,5].

La Dignitat. Es defineix com l’actitud d’exercir la professió amb honor, sense realitzar cap acte que estigui fora de la legislació vigent (justícia) o del marc competencial corresponent. Podríem dir que la falta de coneixement de les lleis no eximeix de complir-les. Aquest fet suposa que la innovació i l’emprenedoria hauria de centrar-se més en com fer millor tot el que és nostre, que no pas en intentar endinsar-se en espais d’actuació on la literatura científica no ens avala o la responsabilitat civil no ens cobreix.

L’Honestedat. El Fisioterapeuta ha de ser diligent i honest amb qui necessiti els seus serveis, amb els facultatius i amb els seus col·legues de professió en l’exercici de les seves funcions. No es permetran les Pràctiques inspirades en el xarlatanisme, les mancades de base Científica o les que prometen als Pacients o / i als SEUS Familiars, curacions impossibles. D’aquest aspecte se n’extreu que el fisioterapeuta hauria de buscar (dins la seva autonomia) l’expertesa professional al mateix temps que se sap envoltar de companys d’altres professions sanitàries que el poden acompanyar en la resolució de la complexitat clínica i no voler ser ell mateix tot un equip multidisciplinari, on el coneixement no dóna la competència ni l’obligatorietat de tractar o resoldre el cas de manera individual.

La Integritat. El fisioterapeuta haurà d’ACTUAR amb veracitat i lleialtat, amb subjecció als seus coneixements, sense permetre l’acte o omissió d’algú que sigui contrari (no maleficència) amb la finalitat última de la millora de la salut i la consecució de la millor qualitat de vida de les persones (beneficència). Sobre aquest apartat podríem recomanar la no tolerància de la negligència professional ni el respecte cap a actituds professionals lesives pel present i futur de la Fisioteràpia. El mètode científic obliga a verificar i contrastar els beneficis de qualsevol nova tècnica i a determinar-ne les limitacions i contraindicacions. L’art no tindria cabuda en aquest aspecte, sinó la ciència.

Per tot això podríem dir que, des de la formació al desenvolupament professional, caldria construir l’aprenentatge a partir de coneixements, habilitats i actituds on la competència màxima i la professionalitat s’adquireixin com a resultat de la multiplicació d’aquests tres factors, on les actituds, igual que la resta, poden multiplicar per molt o per zero donant una orientació i un camí d’èxits a la fisioteràpia basada en fortaleses atemporals i no en tendències.

El model centrat en la persona no deixa de ser un enfocament biopsicosocial on el raonament clínic pensa més en com atendre que no en com tractar (més funció, més activitat física, més implicació, més adhesió…menys passivitat, menys tècniques de per se..). El pacient busca la tècnica o busca el professional? Després de 30 anys de creixement professional, havent arribat potser ja a la majoria d’edat, la Fisioteràpia ha d’abandonar l’ètica dels principis per l’ètica de les responsabilitats, la de convertir-se en un pilar de la societat del benestar amb la fermesa d’una vocació i solidesa científica i l’art de saber comunicar (Empatia + Assertivitat = Efectivitat)[6].

El codi deontològic doncs, es la peça fonamental per estructurar, acompanyar i re-avaluar les actituds dins del present i futur de la Fisioteràpia i com reorientar-les si cal, pel camí cap a l’èxit dels seus professionals.

Rafel Donat, professor dels estudis de Fisioteràpia UManresa del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Bibliografia:

  1. Bentham, Jeremy, and M. J. Bowring. “Deontología ó ciencia de la moral: obra póstuma/de Jeremías Bentham; revisada y ordenada por MJ Bowring, y publicada en francés…; traducida al español por DPP; tomo primero.” (1836).
  2. Código Deontológico del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia http://www.cofiga.org/downloads/codigo_deontologico_castellano.pdf
  3. Codi Deontològic del il.lustre Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya http://www.fisioterapeutes.com/codideontologic/
  4. Código Deontológico del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias http://www.fisiocanarias.org/descargas/cod_deontologico_canarias.pdf
  5. Código Deontológico del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía http://www.fefp.us.es/documentos/02-estudios/grados/fisioterapia/codigo-deontologico-de-fisioterapia.pdf
  6. Código Deontológico del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid https://www.cfisiomad.org/pdf/Codigo.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *