Podologia Esportiva

Actualment molts pacients acudeixen al podòleg perquè tenen alguna problemàtica als peus quan realitzen activitat esportiva. Ens trobarem amb pacients de tots els nivells: des de persones que practiquen activitat esportiva per oci o salut fins a esportistes d’alt nivell amb objectius de rendiment.

Farem l’anamnesi tenint en compte aspectes esportius com el nivell d’entrenament i competició, la superfície sobre la que es practica l’activitat esportiva i el calçat que es fa servir. Realitzarem l’exploració clínica amb les proves complementàries que creguem convenients i establirem un pla de tractament.

Hem de considerar de cara al tractament tots els factors que poden afectar a l’aparició de les lesions. Considerarem factors intrínsecs com les dimensions corporals, l’alineació de segments, el grau de preparació i recuperació abans i després de l’activitat, la dieta, aspectes psicològics o l’historial de lesions. Existiran també factors extrínsecs com la superfície en que es practica l’activitat esportiva, l’equipament (especialment el calçat), les condicions ambientals o els adversaris.

Els objectius del tractament buscaran a curt termini la remissió de la simptomatologia (si existeix) intentant tornar a l’activitat de la manera més eficient possible (segons de quin tipus d’esportista es tracti el rendiment competitiu és un objectiu) i a llarg termini prevenir que les lesions no reapareguin tornant a condicionar l’activitat esportiva.

Disposem de diferents mesures pel tractament i la prevenció de lesions en Podologia Esportiva. És important començar tenint una bona preparació i recuperació abans i després de l’activitat així com una bona dieta i hidratació. L’equipament serà un altre element essencial, donarem als pacients recomanacions sobre el calçat més convenient per les seves característiques i la seva activitat (tenint en compte la superfície en que es practica l’activitat esportiva). Si existeixen alteracions estructurals o funcionals que puguin condicionar el rendiment o l’aparició de lesions tenim diferents alternatives de tractament: la Fisioteràpia, l’Ortopodologia, la Farmacologia o la Cirurgia.

Oscar Hernández Gervilla.
Professor de Podologia esportiva de l’EUCS Manresa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *