Del més proper i el més llunyà

L’Escola Pública Arenal de Llevant de Barcelona, malgrat la ubicació en un entorn absolutament urbà i amb un immens pati de ciment com a espai exterior, va optar per prendre les ciències i les TAC com a eix vertebrador de l’aprenentatge, en el convenciment que cal posar els nens i nenes en relació amb els elements naturals de la realitat que configuren l’entorn proper alhora que en contacte amb tota la resta del món a través de les noves tecnologies.

Espai per a la indagació autònoma dels grups d’infants, amb accés a la realitat de l’entorn proper i alhora connectat amb tot el món exterior.
Espai per a la indagació autònoma dels grups d’infants, amb accés a la realitat de l’entorn proper i alhora connectat amb tot el món exterior.


Crear contextos d’aprenentatge
Un hort del que se’n cuiden tots els nens i nenes rotatòriament sota el guiatge d’una persona responsable, una bassa com a medi de vida i espais per a tenir cura d’ éssers vius diversos, es constitueixen en contextos naturals rics afavoridors del sorgiment de preguntes. Preguntes que busquen resposta en una aula equipada per a facilitar la tasca investigadora. 

L’aula de ciències
Amb material natural com troncs, bolets, canyes, llavors, ossos, ous, plomes, nius, closques, sorres, roques i minerals o fòssils i material d’us quotidià tipus pilotes, tubs, mànegues, taps, llanes i cordills, robes, fustes o cargols i femelles.

Amb bons instruments de laboratori com lupes binoculars i de mà, balances, sensors, termòmetres, metres, cubetes graduades, pipetes o tubs d’assaig convivint amb instruments d’ús quotidià, com embuts, coladors, tisores, ampolles….

I per descomptat, amb una bona col·lecció de llibres de coneixements i ordinadors amb connexió a internet per a l’accés al món exterior.


Molt material, molt ordre
Per a fer senzilla la utilització del material i per trobar-lo sempre a punt, cal que estigui ordenat i que hi hagi algú que es responsabilitzi de mantenir aquest ordre. És una inversió necessària per a no caure en el caos i en la malversació d’esforços en la recerca de material, que no és precisament una feina banal.


I el currículum diu….
S’ha de potenciar el coneixement directe de la realitat a l’hora d’estudiar els fenòmens i els objectes tecnològics així com la lectura de textos i imatges que es troben en materials impresos o a Internet, per poder accedir a informacions i coneixements distants en el temps i en l’espai.

Accés a l’arxiu en PDF >
Acceso al archivo en PDF >

Deixa un comentari