Crear complicitat

L’escola infantil Dulcinea de Leganés planifica cada curs una sortida amb les famílies en un context natural i en un ambient lúdic i distès. Un parc proper com a escenari i un gran llençol amb forats són motiu i excusa per a reforçar o començar a crear nous vincles.

Aparèixer i desaparèixer amb la seguretat que dóna el suport de les persones adultes.

Conviure amb les famílies
Una bona relació amb les famílies és indispensable. Compartir moments relaxats entre infants i adults de casa i de l’escola enforteix unes relacions imprescindibles i ajuda a crear complicitats entre  persones que comparteixen un mateix objectiu: el millor per a cada un dels nens i nenes. 

Un cos que dialoga
La interacció dels nens i nenes amb el llençol i els forats té una relació directa amb la consciència del propi cos. És a partir de les experiències motores, amb l’exercici de totes les seves possibilitats de moviment, que l’infant es va formant una idea de si mateix en relació a l’entorn.

Límits naturals
L’espai exterior, natural o modificat per l’adult, posa els seus propis límits a l’activitat infantil. La roba i els forats marquen possibilitats d’acció i delimiten per on es pot i per on no. Prendre consciència dels límits proporciona seguretat davant noves experiències.

I el currículum diu:
Cal un lligam entre escola i família, per tal que les nenes i els nens tinguin ple suport i un acompanyament coherent i eficaç en el seu desenvolupament personal i social.

Accés a l’arxiu en PDF
Acceso al archivo en PDF

Deixa un comentari