Prendre decisions

A l’escola Joan Maragall de Rubí intenten que els nens i nenes tinguin  l’oportunitat de participar, implicar-se activament i  prendre decisions en aspectes de la vida de l’escola que afecten tothom. Si els alumnes mai poden opinar ni decidir sobre allò que els afecta, com aprendran a ser ciutadans responsables i actius?

Grans i petits compartint engrescats la preparació conjunta de la festa.

Compromís amb la comunitat
Una vegada a l’any l’alumnat de cada cicle assumeix el compromís d’organitzar un seguit d’activitats destinades a  la resta de  la comunitat educativa. Això genera moltes oportunitats per discutir propostes i arribar a acords, tenir en compte els interessos i les necessitats dels altres, preveure, planificar, registrar, avaluar…
I permet l’emergència d’un munt d’oportunitats per a l’aprenentatge. En el cas de la imatge, per dur a terme la proposta dels nens i nenes de parvulari d’ambientar l’escola, calia fer comandes de material, consultar catàlegs, calcular els costos, escriure a les famílies convidant-les a participar, organitzar les diferents propostes en registres per assegurar que tothom sabés el que havia de fer… 

Tot sols?
Moltes vegades ens adonem que no podem fer sols allò que ens proposem i ens cal l’acompanyament i la col·laboració d’altra gent: dels pares i les mares que ens ajuden a muntar una exposició, dels mestres que ens faciliten recursos per tirar endavant allò que ens proposem fer, dels companys i companyes més grans que ens aporten la seva experiència…

Potenciar canals de participació
Per fer real la participació cal crear intencionadament canals que l’afavoreixin i potenciïn.  Establir reunions setmanals dels delegats d’aula, on es treballen temes relacionats amb la vida del centre i que vinculen els nens i les nenes amb la resta de la comunitat educativa és una estratègia possible.

I el currículum diu….
La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades. Pren com a referència un model de persona que pugui ser un element actiu en la construcció d’una societat democràtica, solidària i tolerant, i compromès a contribuir en la seva millora.

Accés a l’arxiu en PDF.
Acceso al archivo en PDF

Deixa un comentari