Els valor dels valors en l’educació

La conferència “De l’educació de valors al valor d’educar” va omplir ahir a la tarda la sala d’actes de la Fundació Universitària del Bages. La xerrada, organitzada pels estudis d’Educació Infantil de la FUB, va anar a càrrec del Sr. Salvador Cardús, professor titular de Sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

Segons Cardús, alguns dels problemes fonamentals de l’educació sempre han estat els mateixos, ja que sovint, s’afronta amb una mirada pessimista i catastròfica que genera cert sentiment de frustració. L’educador ha de tenir confiança en el futur i ha de ser capaç de transmetre-la.

La conseqüència d’aquesta visió de derrota ha portat a posar el discurs de l’educació cap al camí dels valors. Cardús va apuntar que aquest és un accent equivocat, ja que “estem en una societat plural i diversa. Vivim en un món que afortunadament està en crisi de valors perquè no hi ha valors comuns. El món educatiu que ve és de confusió de valors.” En aquest sentit, va comentar que la tolerància o la cultura de l’esforç, per exemple, no són valors per elles mateixes.

 

Cardús va destacar que s’educa creant lligams. A través de l’adquisició d’hàbits, de les rutines diàries, es desenvolupa la capacitat per superar dificultats. I és a través d’aquesta rutina que s’eduquen els valors. L’educació no es construeix sobre la reflexivitat, sobre les conviccions, sinó sobre les convencions. Són les formes, aquests costums, els que transmeten una determinada manera de ser i d’estar en el món.

La conferència es va emmarcar dins el Cicle de Conferències Educatives que s’imparteixen a la FUB al llarg d’aquest curs.

+ informació

Deixa un comentari