Construir el futur

Peça a peca, amb cura, també l’escola va posant pilars per fer créixer cada un dels nostres infants

L’Escola Itaca de Manresa és un centre de nova creació amb un projecte pedagògic centrat en l’alumne/a, al que considera com a motor del seu aprenentatge i on les famílies tenen molta participació. Les aules les formen nens i nenes barrejats d’edats diferents.
A la fotografia,  els infants de 3 a 6 anys es troben immersos en tasques escollides entre propostes diverses que han estat pensades  i preparades intencionadament per les mestres. En aquestes estones, cadascú decideix lliurement què vol fer i amb qui.

 

Entre 3 millor que soles. Les 3 nenes s’ajuden per aconseguir un objectiu compartit. Parlen, miren, riuen, es donen idees, actuen, avancen i s’aturen, discuteixen, fan bromes,… Decididament, molt millor en companyia!

Som diferents. Aquesta diferència és la clau que ens permet aprendre dels altres i que enriqueix la vida d’un grup. La Maria, l’Amche i la Jia Qi no van néixer el mateix any, ni tenen famílies idèntiques ni es vesteixen igual… Són diferents ! Com cada un dels nens i nenes de qualsevol grup ho és respecte els seus companys. La diferència és la clau per aprendre dels altres.

Dominar l’equilibri. Els cilindres de la torre, tots posats en vertical, fan evident que les nostres constructores novelles tenen clar que les cares corbades no serveixen per edificar-hi al damunt. Escollir una peça més gran o més petita, posar-la en pla o en vertical, de costat o de dret, deixar espais buits o no…. són molts factors a controlar que afecten a l’estabilitat i que s’aprenen a dominar amb l’experiència del joc.

Autocontrol. Cal un bon control muscular per posar la peça amb precisió allà on volen i sense que caigui tot. I un bon control emocional per evitar la  temptació de fer-ho caure tot abans d’hora !

No tots fem el mateix al mateix temps ni de la mateixa manera. Mentrestant, la resta de companys fan altres feines. Quan acabem, buscarem una estona per explicar-nos allò més important. Així, donem protagonisme i sentit a les feines de cadascú, retornem el seu valor real a la comunicació, i creem oportunitats per a fer créixer les propostes dels grups petits.

 

 

 

I el currículum diu…
L’aprenentatge depèn en gran mesura de la quantitat i de la qualitat d’ocasions que hagin tingut per dur-lo a la pràctica. Les situacions de vida diària en proporcionen moltes, però cal que l’escola asseguri per a tots els infants experiències prou riques (…)

Descoberta d’un mateix i dels altres
Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri…
Descoberta de l’entorn
Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.
Comunicació i llenguatges
Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara contextos de joc, activitats de la vida quotidiana (…)

Accés a l’article en pdf 1

Accés a l’article en pdf 2

Revista Guix d’Infantil · núm. 54 · març-abril 2010

Leave a Reply