Aprenentatge de les noves habilitats per a la transformació digital de la salut

La transformació digital dels serveis de salut i socials està en marxa. A mesura que la digitalització avanci, les organitzacions han d’adonar-se que la tecnologia no pot liderar tota sola la transformació. La tecnologia no és més que el facilitador.

El veritable impuls serà la innovació: la innovació gestionada i impulsada per lideratges interns que tinguin la capacitat de crear una visió i d’inspirar els seus equips a fer coses de manera diferent per impulsar la millora general de la salut i del benestar.

La competència d’aquests professionals està en funció dels seus coneixements, actituds i habilitats, moltes vegades específics d’aquest àmbit. Per ara no hi ha una especialitat de salut digital reconeguda, ni per als professionals mèdics ni per als d’infermeria, com tampoc per als gestors d’organitzacions de salut i socials, que permeti adquirir aquesta competència. El nou Màster en Transformació Digital de les Organitzacions de Salut i Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC dona resposta a aquesta necessitat des d’un vessant totalment professionalitzador i a partir d’una metodologia eminentment pràctica i aplicada.

Salut digital i formació dels professionals de la salut

Coordinat per Joan Cornet Prat, director de l’Observatori de Salut Digital, European Connected Health Alliance (Dublin) i col·laborador de l’European Institut of Technology-Health (Munic), el Màster en Transformació Digital de les Organitzacions de Salut i Socials d’UManresa s’orienta a graduats, llicenciats o diplomats que treballin en serveis vinculats a l’àmbit de la salut o social, que vulguin liderar canvis organitzatius aprofitant les tecnologies digitals per fer-les més eficients i sostenibles.

Segons Joan Cornet Prat, el programa està dissenyat perquè els participants puguin entendre i avançar-se als canvis que la tecnologia digital està provocant en les organitzacions de salut i socials, dotant-los d’eines per aprofitar els avantatges competitius d’aquestes tecnologies. En aquest sentit, els objectius del Màster en Transformació Digital de les Organitzacions de Salut i Socials són, entre d’altres:

 • Aprofitar el potencial de les tecnologies digitals per situar el pacient en el centre del sistema de salut, públic o privat.
 • Saber identificar les millores necessàries en les àrees clíniques, assistencials i socials i donar solucions amb valor afegit i innovació.
 • Disposar dels coneixements bàsics i saber-los aplicar en la pràctica professional sobre la ciberseguretat, la protecció de dades i la importància de garantir la privacitat dels pacients dins del marc de les tecnologies digitals.
 • Aprendre a utilitzar el potencial de les dades clíniques digitalitzades per a la recerca i la investigació en les ciències de la salut.

La realització del programa, així mateix, contribueix a l’assoliment de les competències professionals següents:

Competències transversals

 • Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís envers el rigor i la qualitat en l’exigència professional.
 • Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual en el compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques basades en l’aprenentatge, el servei i la inclusió social.
 • Esdevenir l’actor principal del mateix procés formatiu, orientat cap a la millora personal i professional, per adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Competències específiques

 • Identificar les habilitats necessàries per moure’s en aquest univers de la digitalització, aprendre a liderar els processos de transformació de les organitzacions i fer possibles els canvis necessaris en la gestió dels serveis de salut i socials.
 • Conèixer les diferents tecnologies digitals que existeixen en l’actualitat i el seu potencial impacte en les organitzacions. Aprendre a identificar les tecnologies adequades, com avaluar-les i mesurar-ne l’impacte clínic i les regulacions per comprar-les i implementar-les.
 • Obtenir un coneixement aprofundit de les organitzacions de salut i socials, del món digital i de com la innovació i les tecnologies digitals poden ajudar a transformar les organitzacions de salut i socials posant el pacient en el centre del sistema i fer-les més sostenibles. Aprendre a analitzar, identificar i implementar noves solucions.

Conclusions

 • Les oportunitats que se’ns obren amb la transformació digital de la salut, en benefici del pacient, dels professionals de la salut i de les seves organitzacions es poden veure minvades per la manca d’una formació adequada.
 • El món digital és complex, les organitzacions de la salut també. No es tracta només d’implementar noves eines tecnològiques, es tracta de saber com hem de transformar els serveis de salut centrats en el pacient amb l’ajuda de les tecnologies. Sense un aprenentatge de qualitat només farem intents fallits.
 • La metodologia de l’aprenentatge requereix professors que tinguin els coneixements i l’experiència. El Màster en Transformació Digital de les Organitzacions de Salut i Socials d’UManresa reuneix un equip de prop de 40 professors experts en diferents àmbits de la salut digital. L’equip docent és una garantia de qualitat i de motivació per esdevenir uns bons professionals de la transformació digital de les nostres organitzacions de salut.

Joan Cornet Prat es coordinador del Máster en Transformación Digital de las Organizaciones de Salud y Sociales del Campus Manresa de la UVic-UCC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *