5 motius de l’auge de la podologia

És evident que cada vegada donem més importància a la salut dels peus i de tot l’aparell locomotor. En els darrers anys, la societat ha demandat professionals preparats per fer-se càrrec de la cura de les extremitats inferiors i, per diferents motius, la podologia està en auge. A continuació us expliquem els 5 motius que considerem que han influït més en l’esplendor de la professió.

1- La vinculació amb l’esport. Afortunadament, l’activitat física s’ha integrat en la vida diària de les persones i, segons dades del Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, al voltant del 70% de la població catalana entre els 15 i els 69 anys realitza una quantitat d’activitat física que es considera saludable.

Aquest increment de l’esforç físic implica una preparació específica per poder desenvolupar l’exercici. En aquest moment, la figura del podòleg, juntament amb la d’altres professionals, és clau per a un bon desenvolupament de l’activitat física i l’esport que tan bones sensacions genera en l’individu.

2- Relacionat amb el punt anterior, sabem que el Grau en Podologia són uns estudis complementaris a d’altres de ciències de la salut. El coneixement profund de la biomecànica de les extremitats inferiors que té el podòleg és vist pels fisioterapeutes i els graduats en ciències de l’activitat física com una manera de millorar en la seva professió.

La destresa en la cura específica de la pell i les ungles dels peus que té el podòleg és vista pels professionals de la infermeria com una forma d’evolucionar en la seva carrera. Tot això fa que la professió de podòleg estigui en auge i que altres professionals s’interessin pel món de la podologia i els satisfaci treballar en equip juntament amb el podòleg o que es plantegin, fins i tot, cursar-ne els estudis.

3- El podòleg és un professional amb autonomia per diagnosticar i tractar sense dependre d’altres. A nivell de tractaments, hem de destacar la capacitat quirúrgica que té atorgada legalment segons l’ordre CIN 728 del 18 de març de 2009, en la qual s’estableixen els requisits per a la verificació del títols universitaris oficials que habilitin per exercir la professió de Podòleg.

S’hi defineixen totes les competències vigents en l’actualitat per el Podòleg, entre les quals, la cirurgia. El text legal diu: “Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar cirugía podológica”.

En ocasions, el Podòleg necessita utilitzar fàrmacs per a un bon tractament i té la capacitat de prescriure medicaments segons la llei 28/2009, de 30 de desembre, de modificació de la llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. El text legal diu: “La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica”.

4- Bona sortida professional. Després d’estudiar podologia es troba feina. Segons l’últim estudi d’inserció laboral d’UManresa, el 100% dels graduats en Podologia en aquesta universitat treballen.

Evidentment el podòleg pot tenir els desavantatges d’un treballador autònom, però amb un cert esperit emprenedor, la feina no li falta i li repercuteix amb una bona remuneració econòmica.

5- La professió de Podòleg té diferents tipus de feines que la fan interessant, motivadora, divertida i gens monòtona. El Podòleg es desenvolupa com un clínic, explora, raona… i també és cirurgià, coneix els protocols quirúrgics, l’anestèsia, aplica les tècniques… i també fa treballs manuals, dissenya, adapta… Aquesta última part de la professió té fins i tot un punt d’artística!

Xavier Ortas, director del grau en Podologia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *