Manual touch is a treasured art

La mà humana està constituïda per un conjunt d’estructures que mantenen una relació delicada i subtil, dirigida per l’hemisferi cerebral oposat. L’objectiu principal tant del cirurgià com del fisioterapeuta és restaurar la capacitat funcional de la mà, ja que l’èxit rau en la integració psicològica de la mà com a eina fonamental d’interacció amb el medi.

Com ha passat en d’altres àmbits, l’atenció cap al tractament de la mà va sorgir com a resposta a una necessitat generada en la segona Gran Guerra del segle XX. El Dr. Norman T. Kirk, cirurgià de la US Army, i el  Dr. Sterling Bunnell, metge especialista de la mà, es van convertir en els pares de la cirurgia de la mà moderna. Conscients de la complexitat que suposava la rehabilitació d’aquesta part del cos, van defensar un model d’equip terapèutic format pel trinomi cirurgià-fisioterapeuta-pacient per tal d’assolir una recuperació integral del pacient i de la seva mà.

La fisioteràpia té un rol important a desenvolupar en la rehabilitació de la mà, però l’especialització en aquest àmbit no és gaire estesa a casa nostra.

Nancy M. Cannon (1989), directora de The Hand Rehabilitation del centre d’Indiana (EUA), parlava de la necessitat de mantenir l’excel·lència en la teràpia de la mà al llarg de tota la carrera professional.  Feia èmfasi en la importància del procés de formació, des d’un ensenyament de qualitat a la base fins als cursos de formació continuada al llarg de la vida professional. Als Estats Units d’Amèrica, com en d’altres països del món (Australia o França per exemple), per poder exercir com a terapeuta de la mà és necessari obtenir un certificat especial mitjançant un examen d’aptituds i habilitats, a més de justificar una expertesa clínica d’un mínim de cinc anys (Short, N., Sample, S., Murphy, M., Austin, B., & Glass, J., 2018).

La nostra realitat és diferent i encara ens trobem lluny d’aquestes premisses generalitzades d’especialització. Un estudi de l’any 2016 sobre el desenvolupament curricular de la temàtica de la mà a les facultats de  fisioteràpia del territori espanyol, va mostrar una minsa dedicació al llarg dels quatre anys d’estudis. Del total d’hores d’aprenentatge de les matèries del grau, un 17.8% se centrava en la mà (Galtés, R., Rodríguez, S., Oriol, A., Rañé, A., 2016). Respecte de la formació especialitzada per als professionals, existeixen cursos de formació i màsters que dediquen algunes hores de docència a la terapèutica de la mà.

Pel que fa a la validació de l’expertesa en rehabilitació de la mà dels nostres professionals en actiu, els centres assistencials públics, ara per ara, no demanen cap tipus de validació al respecte. La formació especialitzada, en la majoria de casos, queda a criteri i interès del propi fisioterapeuta.

Fruit de voler observar com és l’atenció integral del pacient que pateix afeccions de la mà a casa nostra, neix al maig de 2018 el Grup de Recerca de la Mà. Està format per membres tant dels estudis de Fisioteràpia de la Facultad de Ciències de la Salut de la UVic-UCC, com de la Unitat de l’Extremitat Superior del Servei de Traumatologia i Ortopèdia de l’Hospital de Santa Caterina a Girona.

Actualment el grup es troba desenvolupant el seu primer projecte que abastarà fins al 2021 i s’ha marcat com a objectiu dissenyar un protocol d’actuació en fisioteràpia de la mà. L’àmbit d’aplicació són els centres assistencials de la xarxa pública i concertada, ara per ara, de les comarques gironines, però es contempla poder amplificar-ne l’abast a tot el territori català en un futur.

Seria molt desitjable acostar-nos al model internacional  i formar part d’aquest països on la rehabilitació de la mà l’exerceixen fisioterapeutes experts i validats.

Ruth Galtés, professora del grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC

Referències:

  • Cannon, N. M. (1989). Maintaining “excellence” in hand therapy. Journal of Hand Therapy, 2(4), 213-220.
  • Galtés, R., Rodríguez, S., Oriol, A., Rañé , A. (2016, octubre). Curriculum development of subjects related to the hand in Physiotherapy Degree programmes. Poster presented in the 13th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) & 10th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Hand Therapy (IFSHT). Buenos Aires, Argentina.
  • Short, N., Sample, S., Murphy, M., Austin, B., & Glass, J. (2018). Barriers and solutions to fieldwork education in hand therapy. Journal of Hand Therapy, 31(3), 308-314.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *