Fre lingual alterat (FLA) Com ens pot ajudar el logopeda?

El fre lingual és una membrana mucosa que té el seu origen en el procés embriològic (1) . Va des de la meitat inferior de la llengua o cara sublingual fins al terra de la boca. Possibilita moviments aïllats, implícits en les funcions orofacials i necessaris per al bon creixement de l’òrgan bucofonador.


En tots els tipus de fre lingual, hi ha fibres que també tenen presència als lligaments i tendons del cos, per tant molt resistents a la tracció i que no s’estiren per molt que es realitzin exercicis. Adequant la musculatura de la llengua i la cavitat oral en general es podrà millorar la funcionalitat del fre lingual però serà imprescindible veure les característiques específiques del fre per valorar la seva funcionalitat. (2)(3)

QUINES IMPLICACIONS TÉ UN FRE LINGUAL ALTERAT?

Un fre lingual alterat pot donar problemes ja des del naixement:

• Incapacitant el nen per realitzar una succió adequada. Tenint en compte que és la funció que desencadenarà les altres funcions orals, serà imprescindible fer-ne una detecció precoç.(4)
• Implicarà una mobilitat incorrecta de la llengua en la deglució la qual cosa pot generar problemes en la mecànica de la deglució.
• Posicionament de repòs de la llengua incorrecte, la qual cosa provocarà una respiració oral, disfuncions de l’articulació temporomandibular i alteracions posturals generals.(5)(6)
• Pot provocar diferents alteracions en el creixement de l’òrgan bucofonador, com ara mossegades obertes, creuades o paladar ogíval, entre d’altres(7).També pot donar problemes de salut bucodental com gingivitis o càries.
• Pel que fa a la parla , pot provocar rotacisme i/o articulacions de compensació dels sons alveolars.(8)
• Altres alteracions com ara dificultats per menjar-se un gelat, fer un petó o tocar instruments de vent.


QUIN ÉS EL TREBALL DEL LOGOPEDA ESPECIALITZAT EN MOTRICITAT OROFACIAL DAVANT D’UN FRE LINGUAL ALTERAT?

L’any 2001 el Comitè de Motricitat Orofacial de la Societat Brasilera de Fonoaudiologia defineix la Motricitat Orofacial com una de les àrees de la logopèdia, que s’encarrega d’estudi del funcionament del sistema estomatognàtic, que és el conjunt d’òrgans que permeten, menjar, parlar, respirar, mastegar, deglutir… Cal tenir en compte que els trastorns funcionals i els patrons de mals hàbits poden interrompre molts processos, com el desenvolupament dental normal o una adequada formació craniofacial, ja que influeixen en una gran varietat de músculs orals i facials.

El logopeda especialitzat en Motricitat Orofacial davant d’un fre lingual alterat pot:

• Realitzar una avaluació exhaustiva i específica per valorar quines repercussions té aquest fre davant les diferents funcions (succió, masticació, deglució, parla). (9)(10)(11)(12)
• Analitzar els resultats d’aquesta avaluació i proposar realitzar un treball logopèdic sense realitzar una IQ o derivar per realitzar la IQ .
• Iniciar un treball logopèdic, especialitzat en Motricitat Orofacial immediatament després de la IQ per evitar l’anquilosi del fre lingual.QUINES ACTUACIONS CAL REALITZAR DAVANT D’UN FRE LINGUAL ALTERAT?

El diagnòstic del fre lingual alterat no és difícil, sempre que sigui molt visible, però diferenciar les seves variacions anatòmiques requereix un coneixement molt profund de l’anatomia de la llengua i de la boca en general, per identificar si les troballes anatòmiques podrien comprometre el moviment de la llengua i per tant les funcions orals.(10) Després de realitzar un diagnòstic acurat, es poden realitzar diferents tipus d’abordatges:

  • Tractament logopèdic exclusiu: El logopeda especialitzat en Motricitat Orofacial valorarà si el fre lingual, tot i ser just, pot arribar a ser funcional i farà un treball especialitzat per poder adequar tota la musculatura de la cavitat oral i aconseguir que la mobilitat de la llengua sigui equilibrada i funcional
  • Tractament quirúrgic i logopèdic: Es realitzarà aquest tractament quan els moviments de la llengua estan totalment alterats i quan el creixement orofacial està alterat. El professional que pot realitzar aquesta intervenció dependrà de les característiques de cada cas (maxil·lofacial, odontopediatre, cirurgià pediàtric, otorinolaringòleg). El tractament logopèdic caldrà iniciar-lo 24/48 hores després de la intervenció de forma intensiva i amb exercicis específics .Ester Rodríguez, coordinadora del Servei de Logopèdia de la Clínica Universitària d’UManresa-FUB

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.