Els valors com a distintiu en l’àmbit de la salut

El món educatiu està immers en una transformació important quant a metodologies d’aprenentatge, condicionat per les característiques que els estudiants presenten en la nostra societat.

UMANRESA_I_123Són joves desperts, molt dinàmics, atents a les situacions canviants i , sobretot, immersos en un món en el qual la informació és immediata i, a voltes, excessiva. Tanta informació provoca també una sensació d’ansietat que fa que els estudiants   “naveguin” dins un pou informatiu que, a voltes, els sobrepassa. Cal destriar allò que és important del que no ho és tant i , sobretot, quins elements esdevenen prioritaris en la seva professió . La immersió en la realitat social i professional pot resultar un element facilitador que els ajudi a discernir quines competències cal aprendre i quina és la millor fórmula per desenvolupar-les. Necessiten integrar el coneixement de les aules i el món de la pràctica professional.

L’aprenentatge abstracte i teòric deixa pas a un coneixement que s’aprèn, fonamentalment,  amb l’experiència. És l’anomenat aprenentatge reflexiu , en el qual els estudiants es plantegen resoldre situacions a partir de les situacions viscudes. I en aquest aprenentatge, que és molt personal, hi juguen un paper fonamental la pròpia experiència de l’estudiant, la seva formació prèvia, les situacions de vida per les quals ja ha passat, les estratègies desenvolupades, la cultura apresa, etc.

Alhora, cal tenir en compte la seva concepció personal de com es situen en el món , allò que Jaume Soler i Mercè Conangla anomenen “ecologia emocional”, que fa referència a la manera de viure les emocions de forma sostenible, fomentant un clima de benestar interior que sigui un referent i una font d’energia per encarar els reptes que se’ns presenten. Aquest clima emocional permet construir vincles amb el món que ens envolta i estableix relacions basades en la responsabilitat i el respecte, cosa que ens permetrà cuidar millor com a professionals.

Per aquest motiu, considero de vital importància que els alumnes “visquin” situacions que els situïn en el món i que comprenguin les diferents maneres de concebre la salut que tenen les persones que cuiden, que entenguin les seves problemàtiques, els condicionants reals per resoldre el seu dia a dia. Així, mitjançant el coneixement directe de situacions quotidianes, l’alumne aprèn de debò, identifica amb un sentit autèntic allò que és important i situa les persones en el centre d’atenció . Aquestes experiències   promouen un sentit social de la vida, de la comunitat i de la societat en general, ja que el que s’aprèn mitjançant els sentiments i l’emotivitat, desperta noves emocions en un mateix i augmenta la responsabilitat vers els altres.

banner blocAl Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya es promouen els anomenats crèdits de voluntariat social per a estudiants que vulguin implicar-se en algun tipus de projecte . Estudiants de diferents disciplines de l’àmbit de la salut aporten part del seu temps i participen en tasques de col·laboració amb col·lectius diversos. Poden donar suport en diferents tipologies de serveis i el tipus de col·laboració es pacta entre les entitats i la Universitat.. Finalitzada la seva col·laboració, els alumnes incorporen aquests crèdits en el seu expedient acadèmic.

Promoure la convivència i conscienciació dels alumnes amb una realitat social existent és una bona eina per formar persones més cíviques i dignificar la societat. Aquestes són virtuts que cal promocionar dins el context universitari, ja que iniciatives semblants fomenten la capacitat d’anàlisi i de reflexió i ajuden, de ben segur, a pensar d’una forma més global, i a emmarcar la realitat professional en el context social actual. Alhora fomenta la capacitat de promoure noves iniciatives que poden resultar elements estratègics en la millora de l’atenció de la població i reforçar el paper dinamitzador dels agents de l’àmbit de la salut dins la nostra societat.

Montse Vila, professora dels estudis de Grau en Infermeria al Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *