Un pas endavant en la Podologia

La podologia és una disciplina amb anys d’història la funció de la qual és conèixer i tractar les malalties que es manifesten en els peus, sigui quina sigui la seva etiologia. Així, és primordial l’abordatge que el podòleg exerceix en la prevenció i tractament del peu fràgil, entenent com a tal el peu diabètic i el peu reumàtic. En aquest sentit, l’actuació del professional podòleg es mou i es limita a un marc purament assistencial i les sortides professionals s’obren a l’exercici lliure de la professió en consultoris privats i, per a alguns, l’exercici de la professió en hospitals o altres institucions sanitàries.

Des de fa 4 anys, en el marc del pla de Bolonya, la podologia s’ha convertit en un grau universitari, de 4 anys de durada ( 240 crèdits europeus) i amb possibilitat de progrés acadèmic, per mitjà del màster i el doctorat. Tot plegat ha motivat que es reformin els continguts de la carrera la qual cosa facilita una actualització contínua sobre els coneixements i els avenços científics i tecnològics que afecten la professió. Això permet una redefinició de la podologia com una disciplina amb identitat pròpia i se supera la visió clàssica que l’encasellava com una activitat paramèdica.

Igualment, s’ha constatat la necessitat imperiosa d’adaptar la podologia al nou marc assistencial de caire comunitari per educar professionals capacitats per integrar-se i formar part d’equips de salut. Després d’impartir classes de podologia preventiva, ens hem adonat del gran interès que suscita en els nostres alumnes la possibilitat de col·laborar en projectes de prevenció, promoció de la salut i educació sanitària. D’aquesta manera, la capacitació com a professionals en temes de salut pública permet l’accés dels nostres podòlegs a sortides professionals apassionants i moltes vegades complementàries de la seva activitat assistencial.

Dra. M.A. Puigdollers

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *