La lectura és cultura

L’Escola Pública La Serreta de Santpedor (Bages) és una escola de gran dinamisme, que dóna molt valor a la participació activa dels infants, al coneixement a  partir del contacte directe amb la realitat i que planteja propostes de relació entre companys de diferents edats en el convenciment que tothom hi guanya.

Per a crear addictes a la lectura cal substituir l’hàbit de lligar activitats mecàniques a l’obligació de llegir per compartir i potenciar la relació entre la curiositat natural dels nens i nenes i els llibres.
Per a crear addictes a la lectura cal substituir l’hàbit de lligar activitats mecàniques a l’obligació de llegir per compartir i potenciar la relació entre la curiositat natural dels nens i nenes i els llibres.

Fer de la lectura un plaer
L’acompanyament lector vincula la lectura a una estona agradable, que ens permet prendre contacte i gaudir de bones històries i compartir aquestes estones amb els companys. Compartir lectura entre persones de diferent grau d’expertesa és beneficiós per a tothom: qui té menys domini lector rep l’ajuda i suport del company més expert; qui té més domini es veu forçat a llegir no només per un mateix sinó per a què l’altre hi vegi el sentit alhora que veu reforçada la pròpia autoestima.

Saber de lletra
Saber llegir i escriure és indispensable per no quedar al marge del món actual. Les indicacions escrites estan per tot arreu, la informació creix exponencialment, es produeixen textos que recullen els avenços del saber i/o les maneres d’entendre i explicar-nos el món de manera desbordant. L’escola no pot permetre que cap nen o nena quedi al marge del saber que es recull per escrit, cal necessàriament formar bons i àvids lectors.

I el currículum diu….
Els processos de lectura i escriptura són complexos i diversos segons quin sigui el tipus de text, el suport i el contingut que s’hi vehicula. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si mateix o a si mateixa i a les altres persones, i els fenòmens del món i la ciència i també que és una font de descoberta i de plaer personal.

Accés a l’arxiu en PDF >
Acceso al archivo en PDF >

Deixa un comentari