Disposar l’entorn

A l’aula dels lactants, una caixa amaga dos contenidors transparents… amb trampa! Una proposta per provocar l’actuació autònoma sobre l’entorn dels infants

L’Escola Bressol Municipal El Pit Roig, de Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) té com a objectiu central que els infants siguin feliços i que vagin adquirint l’autonomia que els permetrà aprendre i créixer segons les seves necessitats i interessos. Dóna molt valor al  contacte amb l’entorn, l’espai exterior i la natura i es preocupa d’oferir uns espais i uns materials que afavoreixin el desenvolupament integral dels nens i nenes.

Contrastos sensorials
Un recipient conté fruits secs… que fan soroll !. L’altre està ple d’aigua… i es fa impossible d’aixecar !  Els dos contenidors són semblants, però es comporten ben diferent. La Bruna adequa el seu comportament a la diferència i regula el control del propi cos per ajustar-se a la realitat amb què dialoga.

Reptes a mida
Provocar, posar dificultats, petits reptes, que es poden superar ( o no!)  per anar avançant.  Si tot és planer, si tot ve solucionat per endavant, els nostres infants es perden l’oportunitat d’anar progressant  en el camí del propi creixement.

 

Cultura de l’esforç
L’esforç evident d’aquesta petita d’11 mesos és volgut, decidit per ella, té un sentit. Fer-se pròpia una finalitat opera de motor per a mantenir l’esforç necessari per a resoldre la situació. És el tipus d’esforç que potenciem des de l’escola?

I on és la mestra ?
La mestra, que coneix els infants, ha preparat amb cura la situació: què vol provocar, amb quin material, com el disposarà, en quin moment se’l trobaran…. I està amatent a les reaccions dels nens i nenes per intervenir ( “Intervenir,  no interferir”. E. Goldsmith), per introduir canvis, per valorar les possibles opcions de continuïtat….

I el currículum diu….
L’organització dels espais i materials del primer cicle de l’educació infantil han de facilitar l’acció autònoma dels infants, la possibilitat d’explorar, fer-se preguntes i aventurar possibles respostes.

Accés a l’article en pdf

Revista Guix d’Infantil · núm. 55 · maig-juny de 2010

Deixa un comentari