Nursing now: 2020, Any internacional de les infermeres i llevadores

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat l’any 2020 com l’Any  internacional de  les infermeres i de les llevadores. Aquesta celebració coincideix amb la commemoració del 200 aniversari de Florence Nightingale, impulsora del que coneixem com la infermeria moderna, i a la vegada té l’objectiu de donar visibilitat i impuls a la iniciativa del Consell Internacional d’Infermeria (CIE) i a la campanya Nursing Now, iniciada l’any 2016.

La campanya Nursing Now té el seu origen en l’informe elaborat  l’any 2016 pel grup de treball sobre Salut Global del Parlament Britànic en el qual es posaven de manifest les millores que podien obtenir les persones i els sistemes de salut si els estats invertien i empoderaven les infermeres.  L’informe, anomenat “Triple Impact”, descriu des de l’evidència científica que apostar per la infermeria es tradueix en un impacte directe en la salut de la població, promou l’equitat de gènere (no oblidem que és una professió amb més d’un 80% de dones) i té un impacte econòmic directe en la sostenibilitat dels sistemes de salut. A partir d’aquest informe, el representant del grup, Lord Crisp, contacta amb el CIE i l’OMS i al gener del 2017 posen en marxa la campanya Nursing Now.

Els objectius de la campanya són:

  • Major inversió per millorar l’educació, el desenvolupament professional, les normes, la regulació i les condicions de feina per a les infermeres.
  • Major i millor difusió de pràctiques efectives i innovadores en infermeria.
  • Major participació de les infermeres i llevadores en polítiques de salut global.
  • Més infermeres en llocs de lideratge i més oportunitats de desenvolupament en tots els nivells.
  • Més evidències, per als responsables polítics i per a la presa de decisions, en relació amb els àmbits en els quals la infermeria pot tenir més impacte i quins factors estan impedint que les infermeres aconsegueixin el seu màxim potencial, així com afrontar aquests obstacles.

Durant aquests anys, nombroses entitats i organismes s’han adherit a la campanya. El 14 de febrer de 2019, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en un acte presidit per la consellera de Salut, Alba Vergés, va signar la seva adhesió a la campanya  i es va presentar el grup Nursing Now Catalunya, del qual en formem part, entre d’altres, les facultats i escoles d’Infermeria de Catalunya, Balears i Andorra (ADEIC), el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, i els representants de la campanya. Aquest grup ha elaborat un document en el que es concreten un seguit d’objectius que, en conjunt, han de permetre  fer més visible el rol de les infermeres i la importància de que aquestes liderin i participin de manera activa en el disseny de les polítiques de salut del nostre país. Aquests objectius són:

  1. Incrementar la inversió en la millora de les condicions laborals (inclosa la formació i el desenvolupament professional)
  2. Impulsar i difondre les pràctiques infermeres efectives i innovadores
  3. Augmentar la influència de les infermeres en les polítiques de salut
  4. Augmentar el nombre d’infermeres en llocs de lideratge i les oportunitats de desenvolupament professional
  5. Incrementar i traslladar l’evidència sobre els àmbits on les infermeres tenen més impacte, minimitzant les barreres que impedeixen aplicar-ho.

La campanya, a nivell global, posa de manifest i reivindica el paper fonamental de les infermeres i de les llevadores per tal d’assolir l’objectiu de l’Assemblea Mundial de la Salut de que mil milions més de persones al món es beneficiïn de la cobertura sanitària universal en els propers cinc anys.

Les  infermeres i llevadores, per la nostra formació i raó d’ésser, ens trobem al centre dels sistemes de salut, som els professionals més propers a les persones i a les comunitats, i la formació que rebem, centrada en les necessitats de salut de les persones, ens permet portar a terme programes i accions per promoure la salut i prevenir i/o tractar les malalties. Si a això afegim el fet que som la professió majoritària en l’àmbit  de salut  – segons dades del Consell Internacional d’Infermeria (CIE), al món hi ha més de 20 milions d’infermeres- és clar que tenim capacitat i poder d’influència per generar canvis i posar en marxa accions que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la població mundial.

Si ens centrem en la nostra realitat de país, la campanya també reivindica el paper clau que les infermeres tenim en el sistema de salut català i que la mateixa Consellera de Salut va reconèixer en l’acte de presentació de la campanya, en el qual afirmava: “Tenim molt clar que les infermeres i els infermers són un dels principals eixos de transformació del sistema de salut de Catalunya”. Malgrat aquest reconeixement explícit la feina de les infermeres continua sent moltes vegades poc valorada i reconeguda.

La campanya és una oportunitat per avançar en el reconeixement i l’apoderament de les infermeres. Cal que les administracions estiguin a l’alçada i siguin valentes en la posada en marxa de polítiques que permetin assolir els objectius que es plantegen. Per la nostra banda, les infermeres també tenim a les nostres mans creure’ns que tots aquests canvis i propostes són possibles.

Fa molts anys que fem camí, com a mínim 200 anys. Tornant a l’inici de l’escrit, aquest any 2020 celebrem que una infermera, Florence Nightingale, va començar a revindicar i a posar en valor la necessitat de formar infermeres i que aquestes assumissin més responsabilitats en la cura i atenció a les persones. Les infermeres del S.XXI estem preparades per fer front als reptes dels nostres sistemes de salut, reptes que ja tenim i que sabem que vindran i, per tant, podem i hem d’assumir les responsabilitats de l’empoderament que reivindica la campanya Nursing Now.

Podeu trobar informació sobre la campanya i seguir-la a :

http://www.nursingnow.org

https://www.consellinfermeres.cat

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/objectius-Nursing-Now-Catalunya-catala.pdf

Carme Valiente Ballesteros, directora del grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *