Creus que mastegar bé és important? Per què?

La masticació és una activitat orofacial que hem d’aprendre a mesura que creixem, per tant serà imprescindible tenir un bon model per aconseguir-ho.

Per què és important mastegar bé?

 • Afavorir el bon desenvolupament de l’òrgan bucofonador:
  • Ajudar a l’adquisició de la bona funcionalitat de la musculatura oral
  • Fomentar la bona formació de les arcades dentàries
 • Creació d’un bol alimentari adequat ensalivat i la textura correcte per facilitar una bona digestió i aportació nutricional

Hem d’ensenyar als nens a:

 • Com s’ha de seure
 • Quins coberts hem de fer servir per agafar el menjar i com fer-ho
 • Quina quantitat cal posar a la boca
 • Com mastegar tenint en compte quantitat, posició de l’aliment dins la boca i la velocitat.

Les hores dels àpats són molt importants i és necessari que tota la família els realitzi conjuntament, així el nen podrà experimentar nous aliments (olors, sabors i textures) i imitar l’adult en la seva masticació i actitud davant del menjar.

Cal que recordem que el nen no neix sabent mastegar, i que cal fer un “entrenament,  per la qual cosa la dificultat  dels aliments que li donarem per menjar anirà augmentant. És essencial no allargar l’alimentació triturada i/o tova durant molt temps, ja que això farà que el desenvolupament orofacial no sigui adequat. Cal pensar que els queixals  i la musculatura oral estan preparats per mastegar coses fortes, però cal entrenar-los.  Fins i tot, abans de tenir la dentició hem d’ajudar els nens a experimentar amb els aliments.

Si la nostra alimentació es fonamenta en aliment de fàcil masticació, la musculatura oral no adquirirà la força adequada i per tant la mandíbula serà inestable, farà que apareguin asimetries i la col·locació dental i l’evolució de l’estructura en general no serà adequada i per tant sigui més difícil fer els moviments coordinats per una bona deglució i masticació.

 

Quines són les fases de la masticació?

INCISIÓ. L’aliment s’ha de trencar  amb les dents incisives, fent un tros ni massa gran ni massa petit.

TRITURACIÓ. L’aliment serà col·locat en els premolars i n’iniciarem la trituració fent una masticació bilateral alternada. Serà lenta per aconseguir la correcta trituració de l’aliment.

POLVORITZACIÓ. Fase final de la masticació on s’utilitzen els molars més posteriors, per acabar-lo de triturar i fer el bol alimentari i fer-ne la deglució.

Actualment la nostra dieta està basada en aliments de fàcil masticació (galetes, pa de motlle, cremes, hamburgueses, fruita tallada molt petita, etc)

És important fomentar la masticació dels nostres fills, amb aliments que no siguin tan fàcils de mastegar:

 • Cal donar els aliments sense tallar, i així afavorir el tall de l’aliment amb les dents incisives (pomes, peres, fuet, pastanaga)
 • Cal donar aliments de difícil masticació (s’ha de tenir en compte l’evolució dental del nostre fill) per potenciar el desenvolupament de l’òrgan bucofonador tant pel que fa a nivell d’estructura com de musculatura (fuet, pastanaga, pomes verdes, entrepans de pa de forn)

Un altre aspecte a tenir en compte, és la qualitat de les peces dentals, pel que és imprescindible fer una visita al dentista per evitar càries, peces trencades o altres aspectes que poden dificultar la masticació adequada dels aliments.

Ester Rodríguez, coordinadora del Servei de Logopèdia de la Clínica Universitària de Manresa

Bibliografia:

Albaladejo A, Leones A. La musculatura, un Aparato de ortodoncia y contención natural. Rev Ortodóncica Clínica. 2004;7(3):138–48.

Cattoni D. Diagnóstico de las alteraciones de la masticación. En: Susanibar F, Parra D, Dioses A (coord.) Motricidad orofacial. Fundamentos basados en evidencias. Madrid: EOS; 2013

García, J; Djurisic, A; Quirós, O; Molero, L; Alcedo, C; Tedaldi J. Hábitos susceptibles de ser corregidos mediante Terapias Miofuncionales. Ortodoncia.ws.Available from: https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art-21/

Grandi D. La utilización de recursos en el tratamiento logopédico miofuncional de las disfunciones orofaciales. Revista Del Col·legi de Logopedes. 2010; 18: 24–29. Retrieved from http://studylib.es/doc/6170813/rev-clc018.indd—col·legi-de-logopedes-de-catalunya

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *