Aquest estiu, emporta’t la farmaciola per anar d´excursió!!

En l´actualitat, cada vegada hi ha més persones que realitzen activitats físiques esportives i lúdiques en el medi natural,  fet  que  condiciona un augment d´usuaris i, a la vegada, un augment de possibles lesions, ja siguin causades  pel relleu, per la meteorologia o per la inexpertesa en l´àmbit natural. Val a dir que és de gran importància  estar preparat per realitzar el primers auxilis davant de qualsevol incidència. Recomanar una farmaciola no és tasca gens fàcil, ja que, si es recomana una farmaciola molt complerta, el més probable és  que no es porti (1) .Tots estem d’acord en dur una petita farmaciola quan sortim al medi natural, però no coincidim tant en el que hi hem de dur. El més recomanable és que es dissenyi la farmaciola segons les pròpies necessitats, tenint en compte una sèrie de consideracions (2) (3):

 • Pes i volum de la farmaciola
 • Durada de l’activitat
 • Aïllament de la zona on es vagi a practicar aquesta activitat
 • Possibilitat d’improvisar material de cures
 • Portar només allò que se sàpiga fer servir
 • El recipient ha de ser el més estanc possible, com per exemple, una bossa de congelació amb tancament hermètic

No hi ha dubte que és necessari portar un material mèdic mínim per poder atendre qualsevol víctima (4). Perarnau S, Subirats E i Sotereas I, suggereixen alguns models de farmaciola per poder fer front als primers auxilis, tenint en compte el pes, el volum i tipus d’assistència (2).

Una farmaciola personal de 45 gr. (+ 50 gr. de la manta tèrmica) per a una excursió d’un dia potser podria contenir:

 • 1 manta tèrmica (làmina d´alumini)
 • 1 comprimit d’ibuprofè de 600 mg
 • 1 agulla
 • 1 fulla de bisturí
 • 1 paquet de gases estèrils 20 x 40
 • Cinta americana per suplir l´esparadrap, ja que enganxa fins i tot en temperatures molt fredes i és molt útil per reparar peces de vestir trencades
 • Telèfon mòbil

Un possible model de farmaciola de 690 gr. per a excursions més llargues:

 • Benes de crep (1 de 7 cm xi 1 de 10cm x 10m)
 • Fèrula modelable (tipo Samsplint ®)
 • Gasa vaselinada 5,5 x 8 (tipo Linitul ®)
 • Gasses 20 x 40 (4 PAQUETS) i compreses Grans de gasa 45 x 45 (1 o 2).
 • Punts de sutura Adhesius (tipo Steristreps ®)
 • Mocador triangular tipus fulard (150 x 90)
 • Apòsits per a ampolles (tipo Compeed (R))
 • Cinta americana. Supleix l’esparadrap i enganxa fins i tot en temperatures molt fredes. És molt útil, fins i tot, per reparar peces de vestir trencades.
 • Manta tèrmica (manta aluminitzada de 90gr)
 • Guants de nitril ( talla M o L)
 • Fulles de bisturí (2)
 • Agulla intramuscular
 • Antisèptic: en principi les ferides es poden rentar amb aigua neta (de beure) i podria ser útil portar una esponja sabonosa, amb la qual podríem estalviar-nos la povidona iodada. En cas de voler portar-la, i per evitar els desagradables accidents per vessament accidental, és d´utilitat portar pomada/ gel  o en flascons unidosi.
 • Analgèsic: paracetamol 1 gr. Àcid acetilsalicílic 500 mg. No administrar Àcid acetilsalicílic en cas d’al·lèrgia o úlcera gastroduodenal o asma
 • Antiinflamatori: ibuprofè 600 mg. No administrar en cas d’ úlcera gastroduodenal

Subirats, E. en el Manual de Medicina de Muntanya i del medi natural, publicat 2016, recomana una farmaciola-motxilla  per a grup organitzat per a realitzar una primera assistència (5):

 • 4 Guants de Nitril
 • 1 joc de cànules de guedel
 • 1 “poquet mask”
 • 4 paquets de gases estèrils petites
 • 4 paquet de gases estèrils grans
 • 2 Gases vaselina des 5,5 x 8 (tipo Linitul ®)
 • 1 paquet de punts adhesius
 • Benes de crep (2 de 7 cm xi 2 de 10cm x 10m)
 • 1 Férual moldejable (tipus Sam Splint ®)
 • 2 peces de 52 cm de Tubifix ® nº 2 i nº 4
 • Cinta americana
 • 2 ampolles de sèrum fisiològic 10cc
 • 1 ampolla de sèrum fisiològic 50cc
 • 1 Agulla   hipodèrmica de càrrega 20 G
 • 1 fulla de bisturí
 • 1 estisores
 • 1 manta tèrmica lleugera ( 90-100gr)
 • 1 manta tèrmica ( Blizzard®)ç
 • 1 cabestrell complert
 • 1 cinta velcro ( ActimoveSling®)
 • Medicació per a ús propi:
  • Adiro ( 300mg)
  • Ibuprofee ( 600mg)
  • Paracetamol ( 1g)
  • Ebastina ( 20mg)
  • Terbutalina inhalador
  • Solinitrina Sublingual
  • Adrenmalina precarregada
  • 2 povidona iodada ( unidosi)
  • 2 Clorhexidina ( unidosi)

Per a l’elaboració de motxilles medicalitzades de salvament, per a refugis, excursions de  grups, etc cal tenir en compte a l’hora de dissenyar-les el relleu i la meteorologia i preveure les patologies que  es  poden produir (traumàtiques, caigudes, cops de calor, risc d’hipotèrmia, picades d´insectes, etc) (6). Dins el medi natural, els estudis conclouen que primerament prevalen les patologies traumàtiques, malgrat estan en augment les patologies mèdiques (cardiopatia isquèmica) (7) (8). A més a més, cal tenir en compte que les condicions meteorològiques poden desencadenar o agreujar patologies en el medi natural, com per exemple la hipotèrmia (9) (10).

Totes les motxilles que siguin medicalitzades haurien d´estar equipades amb el material necessari per realitzar Suport Vital Avançat d´acord  amb Recomanacions ILCOR, atenció al politraumatitzat segons el ATLS (Advanced trauma Life Support) (11) analgèsia i sedació segons les Recomanacions CISA-ICAR (12). És imprescindible que la motxilla  sigui utilitzada per  personal sanitari autoritzat i  amb experiència (13).

Sixtina Perarnau, professora del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UVic-UCCBibliografia

 1. Perarnau S, Subirats E, Riu F. Curas, Vendajes e inmovilizaciones em montaña. Madrid : ED,Desnivel , 2007.
 2. Perarnau S, Soteras I, Subirats E. El botiquin de Ataque.Lo justo y necesario . Juliol-Agosto, Madrid : Desnivel, 2009, Vol. 277. 0211-9765.
 3. Subirats E. . Socorrismo y Medicina de Urgencias en Montaña. Madrid  : Ed. Desnivel. Madrid , 2006.
 4. Caldentey M, Roca A, Lloveras J Los Maketines de emergenias de los centros de salud de un àrea sanitaria.. 269-274, s.l. : Emergencias, 2006, Vol. 18.
 5. Subirats E . Manual de Medicina de Montaña i del Medio Natural. Madrid : Panamericana, 2016. Vol. 1. 978-849110-163-5.
 6. Polikipis M, Claessenes B, Mols P.The doctor’s emergency bag must be simple but efficient: manual. . 232-40., s.l. : Rev Med Brux, 2007, Vol. 28(4).
 7. Marsigny B, Lecoq-Jammes F, Cauchy E Medical mountain rescue in the Mont-Blanc massif . 152-6, s.l. : Wilderness Environ Med., 1999, Vol. 10(03).
 8. Bruno Durrer, MD. Rescue operations in the swiss Alps in 1990 and 1991. 363-373, s.l. : Journal of Widerness Medicine, 1993, Vol. 4.
 9. Stanley J., Dowsett, David, Hutchison, Colin, Newell, John, Connor, Tracy, Grant, Pat, Watt, Martin Grant. A Comparison of Mountain Rescue Casualty Bags in a Cold, Windy Environment. 36-44, s.l. : Wilderness Environ Med., 2002, Vol. 13(1).
 10. Puttick NP, Lawler PG Pulse oximetry in mountain rescue and helicopter evacuation. 867, s.l. : Anaesthesia, 1989, Vol. Oct 44 (10).
 11. Jimenez Murillo L, Montero Pérez FJ.. Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía Diagnóstica y Protocolos de Actuación. 3ªed. Madrid  : Elsevier, 2004.
 1. F, Elsensohn. Consensus Guidelines on Mountain Emergency Medicine and Risk Reduction.. s.l. : Ed Stefenoni Lecco., 2002.
 2. 13.Stefenoni Lecco,. Consensus Guidelines on Mountain Emergency Medicine and Risk Reduction. s.l. : Ed 2002.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.