La professió va per dins

Les infermeres som professionals experts  que  exercim amb excel·lència les nostres funcions en qualsevol del àmbits de desenvolupament  professional. Les capacitat d’expertesa clínica,  els coneixement  adquirits i apresos, les capacitats d’interactuar amb les persones que atenem,  els circuits,  els protocols,  les trajectòries clíniques,  l’acompanyament  en moments difícils, els tractaments, les sessions clíniques, són   elements que  exigeixen competència i  professionalitat. També  demostrem que sabem consolar,  donar seguretat a les persones,  acompanyar en el dolor i el patiment,  donar confort en moments  durs,  animar i encoratjar a  lluitar per tirar endavant situacions compromeses, buscar solucions  dins del context familiar, orientar en  estratègies que  augmentin  la capacitat de fomentar la salut, etc.  

SONY DSC

Tots  aquests són requisits  indispensables per  demostrar una bona competència com a  professionals  de l’àmbit de la infermeria. Les infermeres ho sabem i compartim aquestes exigències.

Per altra banda,  també cal reconèixer que  l’abordatge de  situacions on intervenen tantes  emocions i sentiments per part de les persones ateses s’acompanya d’un cúmul de sentiments  per part de les infermeres que cuiden i  que, a vegades, poden passar també  per un procés personal  complicat. Gestionar les respostes adequades i que el resultat sigui  eficient exigeix un molt bon control de les nostres emocions, un aprenentatge més profund de tots els àmbits de la professió.

El respecte per les decisions dels altres, la  reverència que  la vida dels altres ens mereix i  la capacitat d’acompanyar  emocions del altres, a vegades  demanen un compromís  també amb  la concepció que  aquest  elements  ens mereixen a nivell individual. Aquesta és una assignatura  d’una alta complexitat i que requereix d’una visió  més àmplia de la professió.

No tot és fàcil  quan en el dia a dia “ la professió va per dins” , perquè som humans i  patim també amb el patiment dels altres  i, a voltes,  les nostres  emocions  poden ser un element d’interferència en  la resolució   de situacions de salut. Aquesta línia fina que delimita  l’exercici professional és la clau  per  ser realment eficients. Perquè només entenent que l’altre  té sentiments, podem  ajudar realment . Només sabent que  ell farà el que cregui convenient, podem entendre les seves conductes; només  veient que ell  serà autònom en tot el procés de salut, sabrem posar-nos en condicions d’ajudar-lo i conduir-lo a  un  resultat satisfactori.

Les habilitats que  les infermeres demostrem en  la gestió  de les cures  ve donada  per la  capacitat  que tenim també de gestionar les nostres pròpies emocions. I només així, la nostra professió serà del tot valorada i reconeguda. Aquest  és el  distintiu que  emmarca la nostra professió en un altíssim reconeixement humà i professional. L’eficiència i la qualitat dels resultats en salut  està en funció de la  forma com els seus professionals gestionen les  emocions dels qui atenen, i d’una forma molt especial, de les infermeres que són qui més  temps  estan al costat del malalts. Tot el que promou canvis d’hàbits en les persones passa pel sedàs de l’afectivitat i de la responsabilització personal. Per això, treballar amb les persones, vol dir implicar-se també en  aspectes afectius. Treballar  en comú  aquells factors que ens emocionen a nosaltres com a professionals, comentar les nostres  inseguretats, les nostres  pors, les nostres fortaleses, ens fa ser grans, i ens ajuda a tractar  les persones amb una mirada més humanista de les cures que oferim. Establir un diàleg constant i compartir el que ens diu el cap i el que ens diu el cor a l’hora de cuidar persones, fa que  les nostra professió  adquireixi una dimensió més professional i s’exerceixi amb  un sentit més profund i consensuat. Els equips que busquen l’excel·lència  tenen molt  present  el que  pensen i pateixen els seu professionals. Abordar  amb el diàleg la manera com  ens influeix el cuidar a les  infermeres que cuidem ha de ser una constant en el  bon funcionament dels equips que  busquen  una  atenció  de qualitat.

Montse Vila, professora dels estudis de grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut d’UManresa (UVic-UCC)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.