Què és l’Ortopodologia?

L’Ortopodologia és una part essencial com element terapèutic a la pràctica podològica formant part del pla tractament.
Després de realitzar l’anamnesi i l’exploració clínica (fent servir si calen proves complementàries) podem arribar a un diagnòstic i dissenyem un pla de tractament en el que una de les alternatives de tractament conservador serà l’Ortopodologia.
Amb l’Ortopodologia podem compensar alteracions estructurals o funcionals dels peus i l’extremitat inferior amb objectius a curt i llarg termini. A curt termini buscarem un efecte sobre la simptomatologia i a llarg termini farem prevenció de les alteracions secundàries que es deriven d’aquestes alteracions a l’estructura o la funció dels peus i l’extremitat inferior.
Disposem de diferents opcions de tractament ortopodològic: les ortesis digitals, els suports plantars, les fèrules i les actuacions sobre el calçat.

Les ortesis digitals són peces confeccionades amb una base de silicona que farem servir per la protecció i alineació dels dits en conflictes digito-metatarsals. Existeixen peces prefabricades que poden tenir problemes amb l’ajustament per això es recomana la confecció de peces a mida.

 

 

 Els suports plantars són l’element estrella de l’Ortopodologia. Es tracta de les tradicionals plantilles amb les que podem descarregar punts de conflicte o compensar alteracions estructurals o funcionals del peu i l’extremitat inferior que poden tenir repercussions també a nivell del raquis. Aquests tractaments es poden confeccionar de diferents formes: existeixen tractaments estandarditzats que poden ser menys efectius per la manca d’ajustament; existeixen tractaments confeccionats a mida sobre motlles o directament sobre el peu tant en càrrega com en descàrrega; i actualment també podem confeccionar suports plantars mecanitzant-los a partir de la digitalització de les mides dels peus.

Les fèrules podran ser posturals o per la marxa. Les posturals buscaran mantenir el peu (o una part d’aquest) amb una alineació amb l’extremitat permetent la descàrrega de punts de conflicte o prevenint postures que puguin generar conflictes a llarg termini. Les fèrules per la marxa seran aquelles que mantenen o ajuden al peu col•locant-lo en una posició més funcional.
El calçat és un element bàsic en el tractament ortopodològic formant part d’aquest. Cal que el calçat tingui unes característiques adequades per cada pacient i per cada tractament, fins i tot en ocasions incorporem elements terapèutics al calçat.

Oscar Hernández Gervilla.
 Professor d’Ortopodologia de l’EUCS Manresa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *