La RSC, cost o benefici?

Cada vegada són més les empreses que aposten per col·laborar de manera activa amb la societat, a través de pràctiques de responsabilitat social corporativa (RSC) que integren els resultats econòmics amb la preocupació per l’entorn i per les persones. Les empreses poden adoptar  codis de bones pràctiques que actuïn a mode d’instrument autoregulador fixant principis de comportament medi ambiental i social tals com reducció dels efectes ecològics sobre flora, fauna i vegetació autòctona, explotació racional de recursos, col·laboració amb projectes socials, i foment de la qualitat dels llocs de treball i de la igualtat d’oportunitats. També poden implantar sistemes de gestió medi ambiental EMAS o ISO 14001, sistemes de gestió de qualitat total EFQM o sistemes de gestió ètica i sostenible que demostrin que actuen sota els principis d’ètica i de sostenibilitat.

Les opcions són molt diverses i no necessàriament han d’implicar costos addicionals, sinó més aviat un canvi d’enfocament. Que la RSC pugui aportar un benefici es sustenta en diferents premisses: primer, les empreses contribueixen al benestar de la societat perquè tenen altres objectius a part de maximitzar els beneficis en el curt termini; segon, per poder aconseguir l’eficiència econòmica, les empreses han d’atendre i respondre a les altres demandes de la societat; tercer, els resultats a llarg termini milloren si s’estableixen relacions de benefici mutu amb els diferents grups d’interès; quart, la RSC ajuda a configurar una imatge corporativa i pot esdevenir una base per a la diferenciació; cinquè, les empreses són molt més que factors econòmics i tenen un component social. Tot i així, actualment es qüestiona de manera bastant freqüent la viabilitat de les pràctiques de RSC en un context de crisi social i econòmica com el que estem vivint.

En èpoques de bonança econòmica, la inflació i els baixos tipus d’interès van provocar una reducció en la percepció del risc i l’afavoriment d’un consum desmesurat, el qual va potenciar l’aparició de pràctiques de mala gestió d’empreses públiques i privades. Ara que estem en temps de recessió la realitat ha canviat, i en molts casos és necessària una redefinició dels negocis. En aquest sentit, la RSC pot ajudar a realitzar un replantejament estratègic de l’empresa en el mercat, a través de la identificació i captació de noves preocupacions dels consumidors, i de la definició de noves maneres de gestionar el canvi basades en vectors ambientals, socials i econòmics.

El primer que cal tenir en compte és que la RSC té un impacte directe en valor de la marca que perceben els consumidors, pel que  pot ajudar a guanyar un avantatge competitiu respecte els competidors. La societat està cada vegada més ben informada i és més sensible a la ètica empresarial, doncs a part d’aspectes com el preu o la qualitat, també dóna importància a les pràctiques laborals i a la gestió medi ambiental que fan les empreses.

Les empreses que decideixin adoptar la RSC haurien de passar en primer lloc per plantejar-se quines conductes han de millorar per tal de ser més respectuoses amb l’entorn, incloent dins d’aquest entorn tant aspectes medi ambientals com l’economia local. Per això, és necessari que les empreses tinguin ja implantada una cultura basada en els principis de qualitat, medi ambient i seguretat laboral, a partir de la qual podran revisar els seus objectius i fer un pas cap endavant buscant la integració de la ètica i la sostenibilitat en les seves pràctiques empresarials.

De fet, una empresa amb RSC hauria d’incloure valors en totes les decisions econòmiques, és a dir, hauria d’apostar per inversions socialment responsables, i hauria d’aplicar els principis de transparència interna i externa de les informacions. De tota manera, la completa adopció de la RSC hauria d’anar més enllà, trencant amb el individualisme competitiu i acostant-se cap a models d’economia del bé comú en els quals les empreses cooperen per aconseguir el major bé comú per la societat en conjunt.

Sostenibilitat ecològica, pràctiques laborals dignes, solidaritat envers els més desfavorits, venta ètica i transparència social són exemples de valors que haurien de constar en les agendes futures de RSC de totes les empreses.

Dra. Carla Vintró Sánchez – Professora dels Estudis d’Empresa de la FUB i de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.