L’allunyament

El Jurat del Premi Principe de Asturias de las letras de l’any 1991 va considerar, segons reflecteix l’Acta aixecada al respecte, el següent:  “Los miembros...