Què és una empresa sana?

La historiografia sobre l’evolució natural de les empreses és molt amplia. Des que es varen fundar les primeres empreses com a societats propietat dels ciutadans a l’Edat Mitja fins l’actualitat, l’activitat empresarial ha estat un motor de progrés i desenvolupament, d’innovació i creativitat, però, al mateix temps, també ha generat abusos i distorsions. Un cas […]

Leer Más »