El criteri de caixa

En matèria comptable i fiscal, un dels principis més importants que regeixen la majoria de situacions és l’anomenat criteri de…

Dones sense atur

Els primers dies de març de l’any 2010 alguns mitjans de comunicació publicaven que l’atur femení és més baix que…