Sentim les emocions pintant mandales

Intel·ligència emocional:                    “Habilitat  per prendre consciència de les emocions pròpies i alienes, i la capacitat per regular-les.”                                                                                               Bisquerra, 2011