Escola bressol Upetita

Avui hem presentat la nova escola bressol de la Umanresa en roda de premsa i hem anunciat la propera jornada de portes obertes. Ens fa molta il·lusió fer-vos-ho saber i us agrairem que ho passeu a tothom qui cregueu que els pot interessar.

Portes obertes:
Data: 30 d’abril de 2022
Inscripció: www.escolabressolupetita.cat


Una escola bressol de la universitat

La Upetita és una escola bressol gestionada pel Grau en Mestre d’Educació Infantil i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil Umanresa, una experiència única al nostre país, que aboca l’expertesa de les professionals de l’educació en la definició del cor mateix de l’escoleta.

Una escola bressol que es nodreix de la força, l’empenta, la creativitat i el compromís d’estudiants i professorat de la Umanresa, garantia de qualitat, però amb un equip de professionals implicades que, per sobre de tota consideració, situa els nens i nenes al centre.

La Upetita és un espai creat comptant amb l’expertesa que dona el ser formadores de mestres: un espai on les decisions es prenen en base a evidències demostrades per la recerca educativa; un espai receptiu a les accions i veus d’infants i famílies, on tothom és escoltat; un espai en equilibri entre el tracte individualitzat i la promoció de la socialització; un espai que aporta riquesa en estímuls de manera natural sense enlluernar-se de sobreestimulació; un espai que combina la calidesa de l’entorn interior amb la fluïdesa de relacions amb l’exterior;  un espai de mida molt humana, on tothom coneix tothom.

Leave a Reply