Campus Infantil UManresa 2021

**INSCRIPCIONS COMPLETES**

El Campus Infantil d’estiu Umanresa-Lab s’adreça a infants d’entre 3 i 8 anys i s’ubica a les instal·lacions del Lab 0_6. El Campus gira a l’entorn de dos eixos, l’aprenentatge de les ciències a través de l’experimentació i el joc i el que significa una vida saludable.

El nostre campus és un espai clarament educatiu on, a  partir del joc i l’experimentació, s’estimula la curiositat natural dels infants i s’incentiva la seva intervenció raonada sobre la realitat per acostar-los al coneixement científic.Cada setmana s’organitzen activitats diverses entorn temàtiques científiques que s’abordaran des de la iniciativa personal en la resolució de reptes, la presa de decisions amb intencionalitat i la vivència d’experiències positives d’aprenentatge científic de forma autònoma i automotivada.

Les mesures sanitàries s’adaptaran a les directrius que vagin donant les administracions, però partim de les següents mesures principals: funcionament independent de cada grup d’infants, neteja amb regularitat d’espais i objectes i rentat sovintejat de mans. S’actuarà amb tota la cura necessària mantenint el marge necessari per a l’expressió de la curiositat i de l’espontaneïtat dels infants dintre del seu grup.

Com en l’anterior edició, es faran dos grups de 10-12 infants independents entre ells per a minimitzar els contactes. Cada grup tindrà els seus espais propis no compartits, el seu material i les seves mestres responsables.

Aquest curs també s’evitaran les sortides amb transport, es prioritzaran les activitats a l’exterior quan el temps ho permeti, i l’esmorzar no podrà ser una de les activitats comunes del campus, sinó que cada nen i cada nena haurà de portar el seu esmorzar.

Si voleu fer-vos una idea del tipus d’activitats que es proposen, podeu consultar el Bloc del Campus infantil, elaborat pels mateixos infants i que recull l’activitat diària de cada edició.

Bloc del Campus Infantil >

Calendari i horari:
Del de 28 juny al 30 de juliol de 2021 (5 setmanes)
De dilluns a divendres de 9 a 14h

Preu
Inscripció per setmanes:
1 setmana:  75 € per infant
2 setmanes: 140 € per Infant
3 setmanes: 200 € per infant
4 setmanes: 260 € per infant
5 setmanes: 310 € per infant

Inscripcions
A partir del 7 de maig, només inscripcions a les 5 setmanes
A partir del 10 de maig, inscripcions obertes a tothom

**Inscripcions COMPLETES**
**Cal fer una inscripció per infant**

Per a més informació, truqueu al 93 875 73 88, en horari de matí (de 8h. a 15h.)

Leave a Reply